11. VINGRINĀJUMI

11.2. Tabulas

2. vingrinājums

1. Atvērt Access lietotni.

2. Izveidot datubāzi ar nosaukumu Turisms.

3. Izveidot tabulu ar nosaukumu Marsruti, kā norādīts zemāk, ievērojot, ka lauks Marsruta_ID ir primārās atslēgas lauks.

1

4. Ievadīt tabulā sešus pilnīgi aizpildītus ierakstus, kā parādīts zemāk (lauks Maršruta ID aizpildās automātiski).

02

5. Aizvērt tabulu Marsruti.

3. vingrinājums

1. Izveidot datubāzē Turisms tabulu ar nosaukumu Klienti, kā norādīts zemāk, ievērojot, ka lauks Klienta_ID ir primārās atslēgas lauks.

03

2. Ievadīt tabulā pilnīgi aizpildītus ierakstus, kā parādīts zemāk (lauks Klienta ID aizpildās automātiski).

4

3. Aizvērt tabulu Klienti.

4. vingrinājums

1. Atvērt tabulu Marsruti projektēšanas skatā.

2. Indeksēt lauku Valsts tā, lai tiktu pieļauti dublikāti.

3. Mainīt lauka Menedzeris izmēru no 40 uz 35.

4. Izveidot laukam Ilgums_dienas validācijas noteikumu, ka dienu skaitam jābūt robežās no 1 līdz 20.

5. Pārkārtot tabulas laukus tā, lai lauks Cena atrastos aiz lauka Valsts.

6. Aizvērt tabulu Marsruti.

7. Izveidot viendaudznozīmīgu saiti, kas saista lauku Marsruti_ID tabulās Marsruti un Klienti.

8. Iestatīt izveidotajai relācijai referento integritāti.

5. vingrinājums

1. Atvērt tabulu Marsruti datu lapas skatā.

2. Tabulā Marsruti, izmantojot meklēšanas komandu, atrast un apskatīt ierakstus, kas satur frāzi Putnis.

3. Atlasīt vārdu Putnis vienā no ierakstiem un lietot filtru, lai atlasītu ierakstus, kuros dati ir vienādi ar frāzi Putnis.

4. Pārliecināties, ka datu atlase veikta pareizi, un noņemt filtru.

5. Pievienot tabulai filtru pēc formas, kas atlasa ierakstus, kuros transports ir Lidmašīna. Lietot filtru, pārliecināties, ka datu atlase veikta pareizi, un noņemt filtru.

6. Sakārtot tabulas Marsruti ierakstus pēc lauka Valstis alfabētiskā secībā.

7. Sakārtot tabulas Marsruti ierakstus pēc lauka Marsruta_ID skaitliski augošā secībā.

8. Atlasīt un izdrukāt ierakstus, kuru primārās atslēgas lauka Marsruta_ID vērtība
ir 2, 3 un 4.

9. Aizvērt tabulu Marsruti.

10. Aizvērt datubāzi Turisms.

6. vingrinājums

1. Atvērt datubāzi Darba.

2. Atvērt tabulu Marsruti un dzēst ierakstu, kura primārās atslēgas laukā ir vērtība 3.

3. Mainīt visu lauku platumu atbilstoši garākajam lauka saturam.

4. Aizvērt tabulu Marsruti.

5. Izveidot vienviennozīmīgu saiti, kas saista lauku Marsruti_ID tabulās Marsruti un Marsruti_info.

6. Aizvērt datubāzi Darba.

7. Aizvērt Access lietotni.