5. TABULAS

5.5. Tabulas struktūras maiņa

Datubāzes projektēšanas un testēšanas laikā var tikt konstatēts, ka nepieciešams mainīt tabulas struktūru. Tabulas struktūras maiņa parasti tiek veikta projektēšanas skatā.

4.5.1. Lauka pievienošana

Lai esošai tabulai pievienotu jaunu lauku:

 • norāda lauka atrašanās vietu kādā no veidiem, piemēram:
  • atlasa vēlamo rindu, izpildot klikšķi rindas atlases rūtiņā (peles rādītājam ir šāds izskats 1), un piespiež konteksta Table Tools cilnes Design lappuses grupas Tools pogu 1:
2
  • izpilda klikšķi kolonnas Field Name pirmajā brīvajā rindā:
3
 • ievada jaunā lauka vārdu un norāda lauka tipu un īpašības:
4

4.5.2. Lauka dzēšana

Lai lauku dzēstu:

 • atlasa lauku;
 • veic dzēšanu kādā no veidiem, piemēram, ar:
  • taustiņu del;
  • konteksta izvēlnes komandu Delete Rows:
5
  • konteksta Table Tools cilnes Design lappuses grupas Tools pogu 6. Atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā norādīts, ka lauks tiks dzēsts neatgriezeniski:
7
 • apstiprina dzēšanu, piespiežot pogu 1 brīdinājuma dialoglodziņā.

Ja mēģina dzēst lauku, kas ir daļa no relācijas, atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā norādīts, ka, lai dzēstu lauku, vispirms jādzēš saistība:

8

4.5.3. Lauka pārvietošana

Lai pārvietotu lauku:

 • atlasa lauku;
 • novieto peles rādītāju uz atlasītā lauka atlases rūtiņas (parādās balta bultiņa 9):
10
 • pārvelk lauku uz vēlamo vietu, ko norādīs melna horizontāla līnija.

4.5.4. Lauka īpašību maiņa

Lai mainītu lauka īpašības, piemēram, izmēru laukam ar tipu teksts (Text):

 • izvēlas lauku, kam jāmaina izmērs, piemēram, Menedzeris:
11
 • izpilda klikšķi rūts Field Properties cilnes General lappusē īpašības Field Size tekstlodziņā;
 • ievada jauno lauka izmēru, piemēram, izmēra 40 vietā ievada 35.

Mainot lauka izmēru, iespējamas šādas situācijas:

 • lauka izmērs tiek palielināts. Tad ievadītie dati paliek nemainīti un turpmāk var ievadīt lielāku rakstzīmju skaitu atbilstoši īpašības Field Size tekstlodziņā ievadītajai vērtībai;
 • lauka izmērs tiek samazināts. Šajā gadījumā jāuzmanās no iespējamās datu zaudēšanas. Piemēram, ja lauka lielumu samazina no 40 uz 35, tad rakstzīmes, sākot ar 36, ja tādas ir, tiks zaudētas.

Ja ir mainītas lauka īpašības un samazināts lauka izmērs, tad, saglabājot tabulu, atveras dialoglodziņš, kurā norādīts par iespējamo datu zaudēšanu:

12

Piespiežot dialoglodziņā pogu 1, izmaiņas tiek saglabātas.