5. TABULAS

5.1. Jaunas datubāzes izveidošana un saglabāšana

Atverot lietotni Access, tiek piedāvāts izveidot jaunu datubāzi, taču to var izdarīt arī jebkurā citā brīdī, izpildot šādas darbības:

 • izpilda klikšķi uz cilnes File;
 • cilnes File Backstage skata navigācijas rūtī izpilda klikšķi uz cilnes New (ja tā nav aktīva):
1
 • cilnes File Backstage skata cilnes New lappuses grupā Available Templates izpilda klikšķi uz ikonas 2;
 • cilnes File Backstage skata cilnes New lappuses grupā Blank database:
  • tekstlodziņā File Name ievada jaunās datubāzes nosaukumu;

21 Datubāzes nosaukumu labāk veidot tā, lai tas izteiktu tās saturu. Nosaukums nedrīkst saturēt šādas rakstzīmes: slīpsvītras (/ vai \), lielāks (>), mazāks (<), zvaigznīte (*), jautājuma zīme (?), pēdiņas ("), vertikāla svītra (|), kols (: ). Nosaukuma veidošanai ieteicams izmantot latīņu alfabēta burtus, ciparus un pasvītrojuma zīmi (_).

Zem tekstlodziņa File Name ir norādīta datubāzes noklusētā saglabāšanas vieta (sk. 9.1.).

  • ja nepieciešams datubāzi izveidot citā mapē, izpilda klikšķi uz ikonas 3.
   Atveras dialoglodziņš File New Database, kura:
   • navigācijas rūtī izvēlas mapi, kurā saglabāt jauno datubāzi:
4
   • tekstlodziņā File name ievada datubāzes nosaukumu. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts nosaukums Database1;
   • piespiež pogu 1 vai taustiņu 3.
  • piespiež pogu 5.
20 Būtiska Access atšķirība no citām Microsoft Office lietotnēm ir tā, ka jau darba sākumā tiek izveidota datubāzes datne jeb datubāze. Turpmākajā darba gaitā jebkuras izmaiņas datubāzē tiks saglabātas šajā datnē. Šāda pieeja tiek īstenota, lai paaugstinātu datubāzu drošību.

Kad ir izveidota jauna datubāze, lietotnes darba laukā automātiski tiek atvērta jauna tabula datu lapas skatā un lietotājs var nekavējoties sākt tabulas struktūras veidošanu.

6

21 Ieteicams tabulas struktūru veidot projektēšanas skatā, kur to ir iespējams izdarīt daudz detalizētāk, precizējot datu lauku īpašības.