4. MICROSOFT ACCESS 2010 LIETOŠANAS PAMATI

4.6. Datubāzes un datubāzes lietotnes aizvēršana

21 Pirms datubāzes aizvēršanas jāsaglabā visos tās objektos veiktās izmaiņas.

Lai aizvērtu datubāzi:

  • atver cilnes File Backstage skatu:
1
  • navigācijas rūtī piespiež pogu 2.

Lietotni Access var aizvērt vairākos veidos, piemēram:

  • izpilda klikšķi uz lietotnes loga aizvēršanas pogas 3 (Close);
  • cilnes File Backstage skata navigācijas rūtī lieto komandu 4.