4. MICROSOFT ACCESS 2010 LIETOŠANAS PAMATI

4.5. Objektu attēlošanas skati

Jebkurš atvērtais datubāzes objekts darba laukā tiek attēlots kā dokuments ar cilni (tabbed documents), kurā redzams objekta nosaukums:

1

20 Darba laukā vienlaikus var atvērt dažāda tipa objektu dokumentus.

3.5.1. Attēlošanas skati

Veidojot un lietojot datubāzes objektus, tie tiek attēloti dažādos skatos. Piemēram, darbā ar tabulām parasti izmanto šādus skatus:

  • projektēšanas skatu (Design View), ko lieto struktūras veidošanai.

20 Latviskotajā Microsoft Access 2010 skats Design View tiek saukts par Noformējuma skatu.

Piemēram, veidojot tabulu, projektēšanas skatā nosaka lauku vārdus, datu tipus un to īpašības:
2
  • datu lapas skatu (Datasheet View), ko lieto datu attēlošanai, ievadīšanai un rediģēšanai:
3

3.5.2. Objektu attēlošanas skatu atvēršana

Lai iepriekš aizvērtu objektu atkal atvērtu vajadzīgajā skatā, lieto objekta konteksta izvēlnes komandas:

4

  • Open – atvērt tabulas un vaicājumus datu lapas skatā (Datasheet View), formas – formas skatā (Form View), pārskatus – pārskata skatā (Report View);
  • Design View – atvērt objektu projektēšanas skatā;
  • Layout View – atvērt formu vai pārskatu izkārtojuma skatā.

Ja objekts ir atvērts, tad skatu var izvēlēties kādā no veidiem:

  • lietojot objekta dokumenta cilnes konteksta izvēlnes komandas:
5
  • lietojot lentes cilnes Home lappuses grupas Views pogas 6 izvēlnes komandas:
7