4. MICROSOFT ACCESS 2010 LIETOŠANAS PAMATI

4.4. Darbības ar datubāzes objektiem

Tādas darbības kā atvēršana, saglabāšana, aizvēršana un dzēšana dažādiem datubāzes objektiem tiek veiktas vienādi. Kā piemērs tiks apskatīta šo darbību veikšana ar tabulām.

3.4.1 Objekta atvēršana

Lai objektu atvērtu, izpilda kādu no darbībām:

 • izpilda dubultklikšķi uz objekta ikonas navigācijas rūtī:
1
 • lieto konteksta izvēlnes komandu Open:
2

3.4.2. Objekta saglabāšana

Lai objektu saglabātu, izpilda kādu no darbībām:

 • piespiež ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 05 (Save):
 • lieto dokumenta cilnes konteksta izvēlnes komandu Save.
3

Saglabājot objektu pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As, kurā:

 • tekstlodziņā Table Name ievada objekta nosaukumu:
4
 • piespiež pogu ok.

3.4.3. Objekta aizvēršana

Lai objektu aizvērtu, izpilda kādu no darbībām:

 • darba lauka labajā augšējā stūrī piespiežot pogu 5 (Close):
6
 • dokumenta cilnes konteksta izvēlnē lieto komandu Close:
7

Ja objektu aizver un tas nav saglabāts, atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā tiek jautāts, vai saglabāt izmaiņas:

8

Dialogdziņā piespiežot pogu 1, izmaiņas tiek saglabātas.

3.4.4. Objekta dzēšana

Lai objektu dzēstu:

 • atlasa objektu navigācijas rūtī:
9
 • dzēš objektu, izpildot kādu no darbībām, piemēram:
  • piespiež taustiņu 1;
  • lieto konteksta izvēlnes komandu Delete;
  • lieto lentes cilnes Home lappuses grupas Records komandu Delete:
10

Atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā jautāts, vai vajag dzēst objektu:

11

Dzēšanu apstiprina, piespiežot pogu 1.

21Dzēst var tikai aizvērtu objektu.