4. MICROSOFT ACCESS 2010 LIETOŠANAS PAMATI

4.3. Datubāzes darba vide

Access logs, ja ir atvērta datubāze, izskatās šāds:

1

3.3.1. Lente

Zem virsrakstjoslas atrodas lente – taisnstūrveida apgabals, kurā ir redzama ciļņu josla un aktīvās cilnes, piemēram, Home, lappuse. Cilnē komandas ir apvienotas grupās noteiktu darbību veikšanai. Piemēram, cilnē Home komandas darbam ar ierakstiem ir apvienotas grupā Records. Ja kādā grupā ir poga 2 (to sauc par dialoglodziņa ikonu), ar klikšķi uz tās var atvērt dialoglodziņu.

20 Ja nepieciešams, lenti var minimizēt, piespiežot pogu 3. Lai atceltu lentes minimizāciju, piespiež pogu 4.

3.3.2. Ātrās piekļuves rīkjosla

Ātrās piekļuves rīkjoslā pēc noklusējuma redzamas tikai trīs pogas 5 Saglabāt (Save), 6 Atsaukt (Undo) un 7 Atcelt atsaukšanu (Redo).

Lai joslu papildinātu ar citām bieži lietojamām pogām:

 • piespiež pogu 8 (Customize Quick Access Toolbar) rīkjoslas labajā pusē;
 • izvēlnē ar klikšķi atzīmē nepieciešamo izvēles rūtiņu.
9

3.3.3. Navigācijas rūts

Navigācijas rūtī var piekļūt datubāzes objektiem, piemēram:

 • Tables – datu tabulām, ko izmanto datu uzglabāšanai un attēlošanai;
 • Queries – vaicājumiem, ko izmanto datu atlasei pēc noteiktiem kritērijiem;
 • Forms – formām, ko var izmantot datu ievadīšanai, rediģēšanai un aplūkošanai;
 • Reports – pārskatiem par datubāzē esošo informāciju.

Izpildot klikšķi navigācijas rūts labajā augšējā daļā uz bultiņas 11, atveras izvēlne, kurā var noteikt, kāda veida informāciju attēlot navigācijas rūtī:

10

 • izvēlnes grupā Navigate To Category var iestatīt kritēriju, pēc kura tiks attēloti datubāzes objekti:
  • Custom – lietotāja definētais;
  • Object Type – objekta tips;
  • Tables and Related Views – tabulas un ar to saistītie objekti;
  • Created Date – veidošanas datums;
  • Modified Date – pēdējo izdarīto izmaiņu datums;
 • izvēlnes grupā Filter By Group var izvēlēties, kāda tipa objekti tiks attēloti:
  • Tables – tabulas;
  • Queries vaicājumi;
  • Forms – formas;
  • Reports – parskati;
  • All Access Objects – visi objekti.
20Praktiskajā darbā parasti ir ērti iestatīt attēlošanu pēc objektiem (Object Type) un attēlot visus objektus (All Access Objects).