10. PIELIKUMI

10.1. Lietotnes pamatopciju modificēšana

Lietotājs var modificēt vairākas lietotnes pamatopcijas, piemēram:

  • ievadīt lietotāja vārdu un iniciāļus, kas pēc noklusējuma tiek pievienoti ikvienas lietotnē saglabātās prezentācijas rekvizītiem;
  • norādīt noklusējuma mapi, no kuras atvērt vai kurā saglabāt prezentācijas, ja īpaši netiek norādīta cita saglabāšanas vieta.

Lai mainītu lietotnes pamatopcijas (prezentāciju veidotāja vārdu, noklusējuma mapi, no kuras atvērt vai kurā saglabāt prezentācijas):

  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu 01;
  • dialoglodziņa PowerPoint Options cilnes General lappuses grupā Personalize your copy of Microsoft Office lodziņā User name var ievadīt lietotāja vārdu, bet lodziņā Initials – iniciāļus:

02

!Turpmāk visu pirmo reizi saglabāto prezentāciju rekvizītos būs norāde, ka to autors ir Zigmunds Grāvītis un viņš arī veicis pēdējo rediģēšanu, bet jau iepriekš cita lietotāja veidoto, bet tagad rediģēto un saglabāto prezentāciju rekvizītos – ka pēdējo rediģēšanu veicis Zigmunds Grāvītis:

03

  • dialoglodziņa PowerPoint Options cilnes Save lappuses grupā Save presentations lodziņā Default file location var ievadīt noklusējuma mapi, no kuras atvērt vai kurā saglabāt prezentācijas:

04

  • piespiež pogu 05.