11. VINGRINĀJUMI

11.5. Izvades sagatavošana

6. vingrinājums

1. Atvērt prezentāciju Rekordi-4.

2. Saglabāt to ar citu nosaukumu Rekordi-5.

3. Iepazīties ar slaida izvades formātu izvēles iespējām (nekādas izmaiņas prezentācijā ne­veikt).

4. Prezentācijas slaidu kājenē pievienot informāciju:

  • kreisajā pusē – savs vārds un uzvārds;
  • centrā – slaida numurs;
  • labajā pusē – automātiski atjaunojošs datums formātā gggg.mm.dd. (piemēram, 2010.07.18.).

5. Piezīmju lapu, struktūrskata un izdales materiālu lapu galvenē pievienot informāciju:

  • kreisajā pusē – teksts Ginesa rekordi;
  • labajā pusē – automātiski atjaunojošs datums formātā gggg.mm.dd. (piemēram, 2010.07.18.).

6. Piezīmju lapu, struktūrskata un izdales materiālu lapu kājenē pievienot informāciju:

  • kreisajā pusē – savs vārds un uzvārds;
  • labajā pusē – lappuses numurs.

7. Apzināti kļūdaini izmainīt vairākus vārdus prezentācijā. Pēc tam, izmantojot pareizrakstī­bas pārbaudes rīku, kļūdas izlabot.

8. Apslēpt prezentācijas otro slaidu. Pārliecināties, ka tas netiek rādīts slaidrādes skatā. Pēc tam slaida apslēpšanu atsaukt.

9. Iepazīties ar režīmu drukas priekšskatīšanai un izdrukāšanas parametru iestatīšanai.

10. Ja iespējams, izdrukāt visus slaidus, slaidu struktūrskatu un visu slaidu izdales materiālus (četrus slaidus uz vienas lapas).

11. Saglabāt prezentācijā veiktās izmaiņas.

12. Aizvērt prezentāciju un lietotni.