8. IZVADES SAGATAVOŠANA

8.5. Prezentācijas izdrukāšanas iespējas

Atkarībā no uzstāšanās veida PowerPoint piedāvā dažādas izdrukāšanas iespējas.

Pirms drukāšanas var aplūkot prezentāciju tādā izskatā, kādā tā tiks izdrukāta. To nodro­šina režīms drukas priekšskatīšanai un izdrukāšanas parametru iestatīšanai.

Režīmu var atvērt vairākos veidos, piemēram:

 • piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 04 (Print Preview and Print), ja tāda tur pievienota;
 • ar taustiņu kombināciju 05 + 06;
 • lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu Print:

07

Drukāšanas priekšskatīšanas un izdrukāšanas režīmā (cilnē Print) var noteikt ne tikai drukāšanas parametrus (piemēram, izvēlēties printeri, noteikt kopiju skaitu, slaidu vai izdales materiālu drukāšanu), bet arī rediģēt galveni un kājeni, vienlaikus visas izmaiņas aplūkojot loga priekšskatījuma daļā:

08

 • grupā Print lodziņā Copies norāda drukājamo eksemplāru skaitu;
 • grupā Printer izvēlas printeri un, ja nepieciešams, tad, izpildot klikšķi uz 09, maina printera iestatījumus;
 • grupas Settings sarakstā 10 norāda drukājamos slaidus:
11
  • Print All Slides – visus slaidus;
  • Print Selection – atlasītos slaidus;
  • Print Current Slide – aktīvo slaidu;
  • Custom Range – zem saraksta esošajā lodziņā 12 norādītos slaidus (piemēram, 1;3-5, tas ir, pirmo un no trešā līdz piektajam);
  • atzīmējot Print Hidden Slides, tiek noteikta arī apslēpto slaidu drukāšana;
 • grupas Settings sarakstā 13 norāda, ko drukāt:
14
  • Full Page Slides – slaidus pa visu lapu;
  • Notes Pages – piezīmju lapas (slaidus ar piezīmēm);
  • Outline – struktūrskatu (tekstu bez attēliem, diagrammām, zīmētiem objektiem u.tml.);
  • Handouts – izdales materiālus;
!Ja izvēlas drukāt izdales materiālus, grupā Handouts var noteikt vairāku slaidu (ne vairāk kā deviņu) drukāšanu uz vienas lapas, norādot slaidu izvietošanas secību uz lapas (Horizontal vai Vertical).
  • izvēlas Frame Slides, lai slaidus ierāmētu;
  • izvēlas Scale to Fit Paper, lai mainītu slaidu izmēru atbilstoši papīra izmēram;
  • izvēlas High Quality, lai drukātu augstā kvalitātē;
 • grupas Settings sarakstā 15 var noteikt slaidu izdrukāšanu uz vienas lapas puses vai abām (ja to paredz izvēlētā printera modelis):
16
 • grupas Settings sarakstā 17 var norādīt izdrukāto lappušu sakārtojumu, ja tiek drukāti vairāki eksemplāri:
18
 • grupas Settings sarakstā 19 izvēlas izdrukāšanas krāsu režīmu:
20
  • Color – krāsains;
  • Grayscale – melnbalts (ar pelēkajiem toņiem);
  • Pure Black and White – melnbalts (bez pelēkajiem toņiem).

Drukāšanas priekšskatīšanas un izdrukāšanas režīma izskats ir atkarīgs no izvēlētā izdrukājamo lapu veida, piemēram, kā izdales materiālus izvēloties izdrukāt četrus slaidus uz vienas lapas, tas izskatās šādi (grupa Settings papildināta ar sarakstu lapas orientācijas izvēlei):

21

Kad visi iestatījumi veikti, ar klikšķi uz pogas 22 uzsāk drukāšanu.

Visas prezentācijas slaidu izdrukāšanu vienā eksemplārā ar noklusēto printeri bez parametru precizēšanas var veikt, piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 23 (Quick Print), ja tāda tur pievienota.