8. IZVADES SAGATAVOŠANA

8.4. Slaidu apslēpšana

Reizēm slaidrādes laikā nav nepieciešams rādīt visus slaidus, bet arī to dzēšana var būt nelietderīga, jo slaidi var būt vajadzīgi, demonstrējot prezentāciju nākamajā reizē vai citai auditorijai.

Vienkāršākais veids, kā prezentācijas laikā nedemonstrēt atsevišķus slaidus, ir to apslēpšana. Visērtāk šo darbību veikt slaidu kārtošanas (Slide Sorter) skatā vai normālskatā (Normal), kad kreisajā darba apgabalā izvēlēta slaidu sīkattēlu lappuse Slides.

Lai apslēptu slaidus:

 • atlasa vienu vai vairākus slaidus;
 • apslēpj atlasītos slaidus ar vienu no metodēm:
  • piespiežot lentes cilnes Slide Show lappuses grupas Set Up pogu Hide Slide:
01
  • ar konteksta komandu Hide Slide.

Apslēptajiem slaidiem to numuri tiek pārsvītroti, piemēram, 1a:

02

Lai pārliecinātos, ka apslēptie slaidi netiek rādīti, prezentāciju aplūko slaidrādes skatā.

Bez iepriekš aplūkotajām metodēm slaidrādes uzsākšanai (sk. 3.4. nod.) var lietot arī lentes cilnes Slide Show lappuses grupas Start Slide Show pogas From Beginning un From Current Slide, kas slaidrādi uzsāk attiecīgi no pirmā vai no atlasītā slaida:

03

Lai slaidu atkal iekļautu demonstrācijā, rīkojas tāpat, kā slaidu apslēpjot:

 • atlasa vienu vai vairākus apslēptos slaidus;
 • atsauc apslēpšanu ar vienu no metodēm:
  • piespiežot lentes cilnes Slide Show lappuses grupas Set Up pogu Hide Slide:
  • ar konteksta komandu Hide Slide.