8. IZVADES SAGATAVOŠANA

8.3. Pareizrakstības pārbaude prezentācijā

Parasti noklusētajā variantā prezentāciju lietotnē ir iestatīta pareizrakstības pārbaude un kļūdainie vārdi tiek pasvītroti ar sarkanu viļņotu līniju.

Ja pareizrakstības pārbaude lietotnē nedarbojas:

 • lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu 09;
 • dialoglodziņa PowerPoint Options cilnes Proofing lappuses grupā When correcting spelling in PowerPoint atzīmē izvēles rūtiņu Check spelling as you type:

10a

 • piespiež pogu 11.

Pareizrakstības pārbaudes valodu atlasītajam teksta rāmītim nosaka, izvēloties lentes cilnes Review lappuses grupas Language pogas Language komandu Set Proofing Language...:

12

Atveras dialoglodziņš Language, kurā izvēlas nepieciešamos iestatījumus:

13

 • sarakstā Mark selected text as izvēlas pareizrakstības pārbaudes valodu;
 • piespiež pogu 14, lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto lietotnes pareizrakstības pārbaudes valodu;
 • lai pareizrakstības pārbaude tiktu veikta, pārliecinās, lai izvēles rūtiņa Do not check spelling nebūtu atzīmēta;
 • piespiež pogu 15.
Pareizrakstības kļūdu labošanu var veikt pašā slaidā katram vārdam atsevišķi vai dialoglodziņā Spelling visai prezentācijai uzreiz.
Lai veiktu pareizrakstības kļūdu labošanu atsevišķam vārdam:
 • izpilda peles labās pogas klikšķi uz kļūdainā vārda;
 • konteksta izvēlnē izvēlas pareizo vārdu, ja tāds tiek piedāvāts:

16


Lai veiktu pareizrakstības kļūdu labošanu dialoglodziņā Spelling:

 • atver dialoglodziņu ar vienu no metodēm:
  • piespiežot lentes cilnes Review lappuses grupas Proofing pogu Spelling:
17
  • ar taustiņu 18;
 • dialoglodziņa Spelling lodziņā Not in Dictionary redzams vārds, kas nav atrasts izvēlētās valodas vārdnīcā:
19
 • rīkojas vienā no veidiem:
  • sarakstā Suggestions izvēlas pareizo labojumu un piespiež pogu 20, lai nomainītu tikai vienu vārdu, bet pogu 21, lai nomainītu visus atbilstošos vārdus prezentācijā;
  • piespiež pogu 22, lai neveiktu šī vārda nomaiņu atrastajā vietā, bet pogu 23, lai neveiktu šī vārda nomaiņu visā prezentācijā;
 • kad izvēlētas darbības visiem kļūdainajiem vārdiem, PowerPoint paziņo, ka pa­reizrakstības pārbaude pabeigta:
24
 • piespiež pogu 25.