8. IZVADES SAGATAVOŠANA

8.1. Slaidu formāta izvēle

Izveidotās prezentācijas var ne tikai demonstrēt ekrānā, bet arī sagatavot slaidus citos formātos, piemēram, kā plēves grafoprojektoram, 35 mm diapozitīvus u.c.

Lai izvēlētos slaidu formātu:

lentes cilnes Design lappuses grupā Page Setup piespiež pogu Page Setup;

01

dialoglodziņa Page Setup sarakstā Slides sized for izvēlas piemērotu formātu:

02

 • On-screen Show – slaidu izmēri piemēroti slaidrādei ekrānos ar dažādām malu proporcijām;
 • kāds no lapu standartizmēriem, piemēram, A4 vai A3;
 • 35mm Slides – diapozitīvu izgatavošanai;
 • Overhead – lai izdrukātu uz speciālām plēvēm de­monstrācijai uz grafoprojektora;
 • Banner – reklāmlapām;
 • Custom – cits izmērs, ko norāda lodziņos Width un Height;

03

 • dialoglodziņa Page Setup grupas Orientation apakšgrupā Slides izvēlas slaidu orientāciju, bet apakšgrupā Notes, handouts & outline – piezīmju lapu, izdales materiālu un struktūrskata lapu orientāciju:
  • Portrait – vertikāla jeb portretorientācija;
  • Landscape – horizontāla jeb ainavorientācija;
 • kad veiktas nepieciešamās izmaiņas, piespiež pogu 04.

Slaidu orientāciju var izvēlēties arī lentes cilnes Design lappuses grupas Page Setup sarakstā Slide Orientation.

05