11. VINGRINĀJUMI

11.4. Dažādi objekti slaidā

5. vingrinājums

1. Atvērt PowerPoint lietotni.

2. Prezentācijas titulslaidu aizpildīt pēc dotā parauga:

01

3. Pievienot prezentācijai slaidu ar veidni Title and Content.

4. Aizpildīt slaidu pēc zemāk dotā parauga, izveidojot un noformējot tajā diagrammu:

02

5. Izvēlēties prezentācijas noformēšanas veidni Urban.

6. Mainīt diagrammas un leģendas fona krāsu uz dzeltenu, leģendu ierāmēt, pagriezt datu apzīmējumus, mainīt stabiņu krāsu ieņēmumiem janvārī uz baltu:

clip_image006.gif

7. Titulslaida virsrakstam un apakšvirsrakstam pievienot brīvi izvēlētus animācijas efektus.

8. Otrā slaida virsrakstam pievienot brīvi izvēlētu animācijas efektu, bet diagrammai pievienot animācijas efektu Wipe pa datu sērijām, tas ir, pa mēnešiem.

9. Pievienot prezentācijai slaidu ar veidni Title and Content.

10. Aizpildīt slaidu pēc zemāk dotā parauga, izveidojot un noformējot tajā organizācijas diagrammu:

04

11. Trešā slaida virsrakstam pievienot brīvi izvēlētu animācijas efektu, bet organizācijas diagrammai pievienot animācijas efektu Wipe pa nozarēm (One by One vai By branch one by one), lai vispirms parādītos bloks KomTex, tad bloks Komunikācija un secīgi visi tam pakārtotie bloki, nākamais bloks Tirdzniecība un secīgi visi tam pakārtotie bloki un, visbeidzot, bloks Serviss un visi tam pakārtotie bloki.

12. Pievienot prezentācijai vēl divus slaidus: ceturto ar veidni Blank, piekto ar veidni Title and Content.

13. Slaidus aizpildīt (ceturtajā slaidā izveidot zīmējumu, bet piektajā – tabulu) un noformēt aptuveni pēc dotā parauga:

05

06

14. Ceturtajā un piektajā slaidā objektiem pievienot brīvi izvēlētus animācijas efektus.

15. Visiem slaidiem noteikt brīvi izvēlētas pārejas (visu slaidu nomaiņas veids – pēc peles klikšķa).

16. Visiem prezentācijas objektiem ierakstīt optimālus demonstrēšanas laikus.

17. Prezentāciju aplūkot slaidrādes skatā.

18. Saglabāt prezentāciju ar nosaukumu KomTex.

19. Aizvērt prezentāciju un lietotni.