11. VINGRINĀJUMI

11.3. Objektu animācijas un slaidu pārejas

4. vingrinājums

1. Atvērt prezentāciju Rekordi-2 un saglabāt to ar citu nosaukumu Rekordi-4.

2. Titulslaida virsrakstam pievienot šādus animācijas efektus:

  • parādoties slaidā – efekts Fly In, virziens – no kreisās puses, ilgums – 1,50 sekundes, skaņa – Applause;
  • atrodoties slaidā – efekts Spin, apgriežoties pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam divas reizes.

3. Titulslaida apakšvirsrakstam pievienot šādus animācijas efektus:

  • parādoties slaidā – efekts Zoom, ilgums – 1,00 sekunde, skaņa – Bomb;
  • atrodoties slaidā – efekts Grow/Shrink;
  • noejot no slaida – efekts Float Out, virziens – Float Up.

4. Otrā slaida virsrakstam, parādoties slaidā, pievienot tipveida animācijas efektu Wheel.

5. Otrā un slaida aizzīmētajam sarakstam, parādoties slaidā, pievienot tipveida animācijas efektu Wipe, nosakot animāciju pa atsevišķām rindkopām.

6. Dublēt otrā slaida virsraksta animācijas efektu uz visu pārējo (trešā līdz septītā) slaidu virsrakstiem.

7. Dublēt otrā slaida aizzīmētā saraksta animācijas efektu uz visu pārējo (trešā līdz septītā) slaidu aizzīmētajiem sarakstiem.

8. Visu slaidu attēliem un pēdējā slaida objektam pievienot brīvi izvēlētus animācijas efektus.

9. Pirmajam prezentācijas slaidam noteikt slaidu pāreju Checkerboard:

  • pārejas virziens – no augšas (From Top);
  • pārejas ilgums – 2,00 sekundes;
  • skaņa – Breeze;
  • slaidu nomaiņas veids – pēc peles klikšķa.

10. Pārējiem slaidiem noteikt brīvi izvēlētas pārejas (visu slaidu nomaiņas veids – pēc peles klikšķa).

11. Visiem prezentācijas objektiem ierakstīt optimālus demonstrēšanas laikus.

12. Prezentāciju aplūkot slaidrādes skatā.

13. Saglabāt prezentācijā veiktās izmaiņas. Aizvērt prezentāciju un lietotni.