4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.14. Lietotnes aizvēršana

Darbu ar PowerPoint var beigt vairākos veidos, piemēram:

  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu ex;
  • izpildot klikšķi lietotnes loga labajā augšējā stūrī uz pogas 54 (Close).

Tā kā PowerPoint 2010 katra prezentācija tiek atvērta atsevišķā logā, piespiežot lietot­nes loga vadības pogu 54 (Close), lietotne tiks aizvērta tad, ja būs atvērta tikai viena prezentācija. Pretējā gadījumā tiks aizvērta tikai atbilstošajā lietotnes logā atvērtā datne.