4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.13. Prezentācijas atvēršana

Ja ir atvērta PowerPoint lietotne, esošu prezentāciju var atvērt vairākos veidos, piemēram:

  • piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 47 (Open), ja tāda tur pievienota;
  • ar taustiņu kombināciju ctr + o;
  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu Open:

48

Atveras dialoglodziņš Open:

  • izvēlas mapi, kur atrodas prezentācijas datne;
  • izvēlas no saraksta prezentācijas nosaukumu:

49

  • piespiež pogu 50 vai taustiņu en.

Izvēloties cilni Recent lentes cilnes File Backstage skatā, grupā Recent Presentations var redzēt to prezentāciju nosaukumus, ar kurām pēdējām strādāts, bet grupā Recent Places – diskus un mapes, kurās esošās prezentācijas nesen atvērtas. Izvēloties kādu no prezentāciju nosaukumiem, prezentācija tiek atvērta (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta):

51

Ja PowerPoint lietotne nav atvērta, bet tā ir nesen izmantota, tad komandas Start / Microsoft PowerPoint 2010 sarakstā var redzēt to prezentāciju nosaukumus, ar kurām pēdējām strādāts. Izvēloties kādu no prezentāciju nosaukumiem, vienlaikus tiek atvērta lietotne un prezentācija (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta):

52