4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.10. Prezentācijas saglabāšana ar citu nosaukumu un citos formātos

Ja prezentācija, kurā veiktas izmaiņas, jāsaglabā ar citu nosaukumu vai citā formātā, lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu Save As:

30

Tiek atvērts dialoglodziņš Save As, kurā norāda:

  • jauno prezentācijas nosaukumu;
  • saglabāšanas vietu;
  • vajadzības gadījumā arī jaunu datnes saglabāšanas formātu jeb tipu, ko izvēlas sarakstā Save as type.

Parasti sarakstā Save as type redzams formāts PowerPoint Presentation, kas ir Microsoft Office PowerPoint 2010 pamatformāts ar datnes paplašinājumu .pptx:

31

Ja nepieciešams prezentāciju izmantot citā lietotnē, tad tā jāsaglabā kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem, piemēram:

  • bieži datnes formātu maina, ja ar to pašu prezentāciju jāturpina darbs citā datorā, kur ir vecākas versijas PowerPoint lietotne. Tad izvēlas datnes formātu PowerPoint 97-2003 Presentation. Ja prezentāciju saglabā vecākas PowerPoint versijas formātā, var tikt atvērts paziņojums, ka atsevišķos slaidos esošā informācija var tikt daļēji zaudēta vai pārveidota tā, ka vairs nebūs rediģējama vecākās lietotnes versijās, piemēram:

32

  • formāts PowerPoint Template var noderēt, ja prezentācija jāizmanto kā veidne (pa­raugs) turpmāk veidojamajām prezentācijām (datņu paplašinājums .potx);
  • Outline/RTF formātu (datņu paplašinājums .rtf) lieto, lai prezentācijas slaidu tekstu atvērtu kādā no tekstapstrādes lietotnēm;
  • formātā PDF (firmas Adobe Systems, Inc. izstrādāta specifikācija elektroniskiem dokumentiem) darbgrāmatu saglabā, lai tās datus varētu aplūkot ar Adobe Acrobat saimes lietojumprogrammām dažādās operētājsistēmās;
  • ja izvēlas prezentācijas saglabāšanas formātu PowerPoint Show, tā tiek saglabāta slaidrādes skatā ar paplašinājumu .ppsx. Izpildot dubultklikšķi uz datnes ikonas (piemēram, 33) kādā no datņu pārlūkprogrammām vai mapēm, tiek uzsākta slaidrāde, neatverot PowerPoint programmu. Šo formātu bieži lieto prezentāciju pārsūtīšanai pa e-pastu;
  • katru prezentācijas slaidu var saglabāt arī septiņos dažādos attēlu formātos ar paplašinā­jumiem .gif, .jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf un .emf. Tos var atvērt un apstrādāt dažādās attēlu apstrādes lietotnēs. Visbiežāk no uzskaitītajiem formātiem lieto JPEG File Interchange Format ar paplašinājumu .jpg. Veicot saglabāšanu, atveras dialoglodziņš ar jautājumu, kurus slaidus attēlu formātā saglabāt:

1

Piespiežot pogu 2, tiek saglabāti visi slaidi, bet 3 – tikai atlasītais slaids.

Ja tiek saglabāti visi slaidi, atveras paziņojuma lodziņš, ka katrs slaids saglabāts kā atsevišķa datne jaunā mapē, kuras vārds sakrīt ar saglabātās prezentācijas nosaukumu:

4

Katram saglabātajam slaidam automātiski tiek piešķirts datnes nosaukums SlideX, kur X – slaida numurs:

5