4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.9. Prezentācijas saglabāšana

Prezentāciju var saglabāt:

  • piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 25 (Save);
  • ar taustiņu kombināciju ctr + s;
  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu Save:

26

Ja prezentāciju saglabā pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As:

  • izvēlas datnes saglabāšanas vietu (disku vai mapi);
  • lodziņā File name ievada prezentācijas nosaukumu:

27

!Prezentācijas nosaukumu labāk veidot tā, lai izteiktu tās saturu. Nosaukums nedrīkst saturēt šādus simbolus: /, \, >, <, *, ? , ", |, :, ; un datnes nosaukuma veidošanai ieteicams izmantot latīņu alfabēta burtus un ciparus.

  • piespiež pogu 28 vai taustiņu en.

Pēc prezentācijas saglabāšanas tā netiek aizvērta un ar to var turpināt strādāt. Lietotnes virsrakstjoslā redzams tās jaunais nosaukums, piemēram, 29.

Ja prezentāciju saglabā atkārtoti, tās pēdējā versija tiek saglabāta iepriekš norādītajā vie­tā ar iepriekš norādīto nosaukumu, neatverot dialoglodziņu Save As.