4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.7. Slaidu dublēšana, pārvietošana, dzēšana

Visērtākais skats slaidu dublēšanai, pārvietošanai un dzēšanai ir slaidu kārtošanas (Slide Sorter) skats, jo tajā vienlaikus redzami visi prezentācijas slaidi.

3.7.1. Slaidu atlasīšana

Lai atlasītu vienu slaidu, uz tā izpilda peles kreisās pogas klikšķi:

01

Lai atlasītu vairākus slaidus vienlaikus:

 • atlasa vienu slaidu;
 • turot piespiestu taustiņu ctrl, secīgi izpilda klikšķi uz pārējiem atlasāmajiem slaidiem:

02

3.7.2. Slaidu dublēšana

Lai dublētu slaidu:

 • atlasa dublējamo slaidu;
 • izvēlas vienu no kopēšanas veidiem, piemēram:
  • pogu 03 (Copy) lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard;
  • taustiņu kombināciju c + c;
  • konteksta izvēlnes komandu Copy;
 • novieto kursoru, kur atradīsies slaida dublikāts. Dublikātu var ievietot:
  • tajā pašā prezentācijā;
  • citā atvērtā prezentācijā – pārvietošanos starp tām veic, izpildot klikšķi uz vajadzīgās prezentācijas nosaukuma uzdevumjoslā vai lentes cilnes View lappuses grupā Window pogas Switch Windows sarakstā;
 • izvēlas vienu no ielīmēšanas veidiem, piemēram:
  • pogu 06 (Paste) lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard;
  • taustiņu kombināciju ct + v;
  • konteksta izvēlnes komandu Paste.

Atverot lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard pogas paste (Paste) sarakstu vai izvēloties konteksta izvēlnes komandu Paste, iespējams izvēlēties divus dažādus ielīmēšanas veidus, kas īpaši aktuāli, dublējot slaidus no vienas prezentācijas citā:

10 11

 • Use Destination Theme lieto, ja slaidam, ko dublē no citas prezentācijas, nepieciešams tāds pats formatējums kā pārējiem slaidiem prezentācijā, kurā tiek ievietots slaida dublikāts;
 • Keep Source Formatting izvēlas, ja slaidam, ko dublē no citas prezentācijas, jāsaglabā formatējums, kāds tam bija prezentācijā, no kuras tas tiek dublēts.

Ja slaidu dublēšanu veic normālskatā, pogas 09 (Paste) sarakstā izvēloties konteksta izvēlnes komandu Paste, var izvēlēties arī trešo ielīmēšanas veidu – Picture. Šajā gadījumā dublējamais slaids kā attēls tiek ievietots aktīvajā prezentācijas slaidā:

24

Atlasītā slaida dublikātu tajā pašā prezentācijā var izveidot arī ar lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogas Copy saraksta komandu Duplicate:

13

20Lietojot komandu Duplicate, atlasītā slaida dublikāts tiek ievietots tajā pašā prezentācijā uzreiz aiz dublējamā slaida.

Vienas prezentācijas robežās slaidu var dublēt arī, izmantojot peli:

 • novieto peles rādītāju uz slaida;
 • turot piespiestu taustiņu ct un peles kreiso pogu, pārvelk slaidu uz vietu, kur jāatrodas dublikātam (peles rādītāja pārvietošanas laikā pie tā ir neliels krustiņš (14), kas norāda, ka tiek veikta kāda objekta dublēšana). Dublikāta atrašanās vietu norāda vertikāla līnija:

15

 • izvēlētajā vietā atlaiž peles pogu un taustiņu ctr:

25

3.7.3. Slaidu pārvietošana

Vienas prezentācijas robežās slaidu parasti pārvieto, izmantojot peli:

 • novieto peles rādītāju uz pārvietojamā slaida;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto slaidu uz vajadzīgo vietu. Pārvietošanas laikā peles rādītājs maina izskatu uz 1, bet jauno atrašanās vietu norāda vertikāla līnija:

17

 • izvēlētajā vietā atlaiž peles pogu:

18

Lai pārvietotu slaidu uz to pašu vai citu prezentāciju:

 • atlasa pārvietojamo slaidu;
 • izvēlas vienu no izgriešanas veidiem, piemēram:
  • pogu 19 (Cut) lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard;
  • taustiņu kombināciju ct + 20;
  • konteksta izvēlnes komandu Cut;
 • novieto kursoru, kur atradīsies pārvietotais slaids:
  • tajā pašā prezentācijā;
  • citā atvērtā prezentācijā – pārvietošanos starp tām veic, izpildot klikšķi uz vajadzīgās prezentācijas nosaukuma uzdevumjoslā vai lentes cilnes View lappuses grupā Window pogas Switch Windows sarakstā;
 • izvēlas vienu no ielīmēšanas veidiem, piemēram:
  • pogu paste (Paste) lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard;
  • taustiņu kombināciju ct + v;
  • konteksta izvēlnes komandu Paste.

Atverot lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard pogas paste (Paste) sarakstu vai izvēloties konteksta izvēlnes komandu Paste, iespējams izvēlēties divus dažādus ielīmēšanas veidus, kas īpaši aktuāli, pārvietojot slaidus no vienas prezentācijas citā:

21 22

 • Use Destination Theme lieto, ja slaidam, ko pārvieto no citas prezentācijas, nepieciešams tāds pats formatējums kā pārējiem slaidiem prezentācijā, kurā tiek ievietots pārvietojamais slaids;
 • Keep Source Formatting izvēlas, ja slaidam, ko pārvieto no citas prezentācijas, jāsaglabā formatējums, kāds tam bija prezentācijā, no kuras tas tiek pārvietots.

3.7.4. Slaidu dzēšana

Lai dzēstu vienu vai vairākus slaidus:

 • atlasa slaidus;
 • izvēlas vienu no dzēšanas veidiem:
  • taustiņu de;
  • konteksta izvēlnes komandu Delete Slide.

Līdzīgi kā slaidu kārtošanas skatā, slaidus var dublēt, pārvietot vai dzēst arī normālskatā, kad kreisajā rūtī izvēlēta slaidu sīkattēlu lappuse Slide.