4. VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA

4.3. Attēlu ievietošana slaidā

Attēli padara prezentāciju interesantāku un bieži vien arī labāk saprotamu. Parasti lieto divas metodes:

 • attēlu ievietošanu no Microsoft Office attēlu galerijas jeb klipkopas (ClipArt), kur attēli apvienoti grupās jeb kolekcijās;
 • attēlu ievietošanu no grafiskās datnes.

3.3.1. Attēlu ievietošana no attēlu galerijas

Ja slaidā paredzēts ievietot attēlu no Microsoft Office attēlu galerijas, parasti slaidu veidnē izvēlas ikonu 01 (ClipArt).

Lietotnes labajā malā atveras uzdevumrūts ClipArt:

02

Uzdevumrūtī ClipArt norāda attēlu meklēšanas parametrus:

 • ja attēla tēma ir zināma (piemēram, automobiļi), tās nosaukumu angļu valodā ievada lodziņā Search for, piemēram, car;
 • sarakstā Results should be var izvēlēties, kāda tipa datnes meklēt (ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio):

03

 • ja dators pieslēgts internetam, var atzīmēt izvēles rūtiņu 04. Tad attēli tiks meklēti arī Microsoft Office tīmekļa vietnē;
 • piespiež pogu 05 uzdevumrūts lodziņā.

Uzdevumrūts lodziņā redzami atrastie attēli:

06

Novietojot peles rādītāju uz attēla, tiek parādīti attēla parametri – komplektu jeb grupu nosaukumi, kur attēls atrodas, izmērs pikseļos un baitos, kā arī datnes formāts:

07

Izpildot klikšķi uz attēla, tas tiek ievietots slaidā.

Lai ievietotu attēlu no Microsoft Office attēlu galerijas slaidā, kura izklājums nesatur ikonu 08 (ClipArt), piespiež lentes cilnes Insert lappuses grupā Images pogu Clip Art:

09

3.3.2. Attēlu ievietošana no datnes

Ja slaidā paredzēts ievietot attēlu no datnes, parasti slaidu veidnē izvēlas ikonu 10 (Insert Picture from File):

 • dialoglodziņā izvēlas disku un mapi, kur atrodas attēls;
 • izvēlas attēlu:

11

 • piespiež pogu 12, taustiņu e vai izpilda dubultklikšķi uz attēla.

Šādi dialoglodziņš Insert Picture izskatās, ja sarakstā 13 (More options) ir izvēlēts datņu apskates skats 14. Attēlu ievietošanai ērti ir arī skati 15, 16 un 17.

Lai ievietotu attēlu no datnes slaidā, kura izklājums nesatur ikonu 18 (Insert Picture from File), piespiež lentes cilnes Insert lappuses grupā Images pogu Picture:

19

3.3.3. Attēla pārvietošana, izmēru maiņa un pagriešana

Lai pārvietotu attēlu vai mainītu tā izmērus, attēlam jābūt atlasītam.

Lai atlasītu attēlu, uz tā izpilda klikšķi. Atlasītam attēlam apkārt ir redzams rāmītis ar riņķa formas punktiem rāmīša stūros un kvadrāta formas punktiem rāmīša vidus­punktos:

20

Lai attēlu pārvietotu:

 • peles rādītāju novieto uz attēla, līdz tas maina izskatu uz 21;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, attēlu pārvieto uz citu vietu. Pārvietošanas laikā peles rādītājs maina izskatu uz 22;
 • kad attēls pārvietots vajadzīgajā vietā, peles pogu atlaiž.

23

Aiz riņķa formas punktiem rāmīša stūros attēla izmēru var mainīt proporcionāli, bet aiz kvadrāta formas punktiem rāmīša viduspunktos attēlu saspiež vai izstiepj attiecīgi horizontālā vai vertikālā virzienā:

 • novieto peles rādītāju uz kāda no punktiem tā, lai peles rādītājs mainītu izskatu uz abpusēji vērstu bultiņu, piemēram, 24 vai 25;
 • izpilda klikšķi un, turot piespiestu peles kreiso pogu (peles rādītājs maina izskatu uz 26), velk izvēlētajā virzienā;
 • kad attēlam iegūts vajadzīgais izmērs, peles pogu atlaiž.

27

Lai attēlu pagrieztu:

 • atlasa attēlu;
 • peles rādītāju novieto uz zaļā punkta, kas atrodas virs attēla;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, attēlu griež (peles rādītājs maina izskatu uz 28);
 • kad attēls pagriezts vajadzīgajā leņķī, peles pogu atlaiž.

29

30

31

3.3.4. Attēlu noformēšana

Ja ir atlasīts attēls, parasti pieejama attēlu noformēšanas konteksta Picture Tools lentes cilne Format:

32

Dažu lentes cilnes Format pogu un sarakstu īss skaidrojums:

Poga vai saraksts

Skaidrojums

33

Spilgtuma (Brightness) un kontrasta (Contrast) maiņa

34

Attēla krāsu nomaiņa ar citām krāsām

35

Attēlu saspiešana (lai samazinātu prezentācijas datnes izmēru)

36

Attēla nomaiņa ar citu attēlu

37

Attēla oriģinālo parametru (piemēram, spilgtuma, kontrasta un krāsas) vai parametru un izmēra atjaunošana

38

Tipveida stilu izvēle attēla noformēšanai

39

Ierāmējuma līnijas stila un krāsas izvēle

40

Attēla efektu izvēle

41

Attēla malu nogriešana

42

Attēla izmēru maiņa