2. PIRMIE SOĻI DARBĀ AR DATORU

2.8. Ekrāndrukāšana

Ekrāndrukāšanu izmanto, lai kādā dokumentā ievietotu visa ekrāna vai tikai aktīvā loga saturu. Tas var būt nepieciešams, piemēram, lai:

 • veidotu programmu lietošanas aprakstus;
 • kļūmju gadījumos iegūtu situācijas ekrāna attēlu un vēlāk būtu iespējams ar kādu konsultēties.

Abos turpmāk aprakstītajos ekrāndrukāšanas variantos netiek kopēts peles rādītājs.

1.8.1. Taustiņš Print Screen (PrtScr)

Lai izveidotu ekrāna kopiju un ievietotu to dokumentā:

 • ja vēlas kopēt visa ekrāna saturu, izmanto taustiņu 01, bet, ja tikai aktīvo logu, tad taustiņu kombināciju 1a + 01. Attēls tiek ievietots starpliktuvē (clipboard);
 • atver dokumentu, kurā vēlas ievietot iegūto attēlu;
 • ar kādu no paņēmieniem veic ielīmēšanu, piemēram, komandu Paste.

Lai veiktu iegūtā attēla saglabāšanu datnes veidā un/vai apstrādi, var izmantot kādu no attēlu apstrādes lietotnēm, piemēram, Paint.

1.8.2. Snipping Tool

Ekrāndrukāšanai var izmantot arī Windows 7 programmu Snipping Tool. Lai to atvērtu:

 • starta pogas izvēlnē atver visu programmu sarakstu All Programs;
 • sarakstā izvēlas piederumus Accessories;
 • izvēlas izgriešanas rīku Snipping Tool:
2

Programmas logā var:

 • pogas 03 sarakstā izvēlēties izgriežamā apgabala veidu:
15
 • pogas 05 dialoglodziņā izvēlēties dažādas opcijas:
06

Lai iegūtu ekrāna vai tā daļas attēlu:

 • piespiež pogu 03;
 • ja nepieciešams iegūt ekrāna kopiju, tad apgabalu iezīmē ar peli:
07
 • rezultātā logs tiek papildināts ar izvēlņu joslu un izgrieztā attēla apstrādes rīkiem:

08

Iegūto attēlu, izmantojot rīkjoslas pogas, var:

 • saglabāt 09 kā datni, piešķirot tai vārdu un izvēloties formātu;
 • kopēt 10, kas noder gadījumos, ja attēlu neievieto starpliktuvē;
 • nosūtīt pa e-pastu 11.

Attēlu var apstrādāt, izmantojot rīkjoslas pogas:

 • pildspalvu un tās krāsas izvēli 12 ;
 • marķieri 13;
 • dzēšgumiju 14, ko lieto ar pildspalvu vai marķieri veikto iekrāsojumu dzēšanai.