2. PIRMIE SOĻI DARBĀ AR DATORU

2.6. OS palīdzības sistēma

Palīdzības sistēmu var izmantot, lai iegūtu informāciju par Windows 7 iespējām un aprakstus par dažādu iestatījumu veikšanu.

Palīdzības sistēmu var aktivizēt starta pogas izvēlnē ar pogu 1 , kas atver palīdzības un atbalsta logu Windows Help and Support:

02

Piespiežot rīkjoslas pogu 03, loga saturu var izdrukāt.

Līdzīgi kā interneta pārlūkprogrammā, lai pārvietotos pa iepriekš apmeklētajām vietām, var izmantot pogas 04 (Back) un 05 (Forward).

Informācijas meklēšanas veidi:

  • izvēloties tēmu no sākumloga;
  • veicot meklēšanu pēc atslēgas vārda;
  • atrodot tēmu katalogā.

Tēmas izvēle no sākumloga

Lai izvēlētos tēmu no sākumloga:

  • izvēlas kādu no piedāvātajām tēmu grupām, piemēram, Learn about Windows Basics. Atveras tēmu grupas raksturojums un tēmu saraksts:
06
  • izvēlas vajadzīgo tēmu, piemēram, pareiza datora izslēgšana (Turning off your computer properly). Atveras apraksts, kura labajā pusē ir redzams īss satura rādītājs:
07

Meklēšana pēc atslēgas vārda

Meklēšanai izmanto lodziņu Search Help:

  • lodziņā Search Help ievada vajadzīgo terminu, piemēram, Screen Saver:
  • piespiež taustiņu 08 vai ieklikšķina uz lupas ikonas 09. Atveras atrasto aprakstu saraksts, kurā redzamas visas vai pirmās 30 tēmas, kas atbilst meklētajam:
10
  • izpilda klikšķi uz izvēlētā apraksta nosaukuma. Atveras tēmas apraksts:
11

Satura rādītājs

Lai atvērtu visu tēmu kategoriju sarakstu, piespiež palīdzības pārlūkošanas pogu 12 (Browse Help):

13

Tēmu grupas var saturēt gan aprakstus (Topics), gan kategorijas (Categories), piemēram:

14