Microsoft Excel 2010

12. PIELIKUMI

12.11. Lietotnes palīdzības sistēma Help

Lai papildinātu zināšanas par Excel izmantošanas iespējām, var izmantot lietotnes palīdzības sistēmu (help) angļu valodā.

Palīdzības sistēmu var aktivizēt vairākos veidos, piemēram:

  • piespiežot taustiņu 1;
  • piespiežot pogu 2 (Microsoft Excel Help) lietotnes loga labajā augšējā stūrī:

3

Atveras dialoglodziņš Excel Help.

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, var rīkoties kādā no veidiem, piemēram:

  • izmantot tēmu sarakstu, kas dots grupā Browse Excel Help;
  • lodziņā ievadīt meklējamo terminu (piemēram, Conditional formatting) un piespiest po­gu 4 (Search Excel Help) vai taustiņu 26:

5

Pirms uzsākt meklēšanu par interesējošo tēmu, atkarībā no tā – ir vai nav pieejams interneta pieslēgums, dialoglodziņa Excel Help stāvokļa joslā var izvēlēties:

6

  • Show content from Office.com – meklēšanu veikt programmatūras izstrādātāju tīmekļa vietnē;
  • Show content only from this computer – meklēšanu veikt tikai datorā instalētajā lietotnes palīdzības sistēmā.

Tāpat meklēšanas vietu var precizēt pogas 4 sarakstā:

7

Tiek parādīti atrastie raksti (Articles), kas saistīti ar meklēto tēmu:

8

Izpildot klikšķi uz atbilstošākā raksta nosaukuma, var iepazīsties ar tajā sniegto palīdzības informāciju:

9