Microsoft Excel 2010

12. PIELIKUMI

12.10. Darblapas skatu maiņa

11.10.1. Sadalītājlīniju uzlikšana un noņemšana

Pārskatot datus, kas ievadīti tik lielā tabulā, ka tā neietilpst ekrāna robežās, lieto ritjos­las. Šādā situācijā sarakstu virsrakstu rinda bieži vien nav redzama un tabulu ir grūti pārskatīt un rediģēt. Lai tabula kļūtu pārskatāmāka, darblapu var sadalīt vairākās daļās.

Ir vairāki veidi, kā sadalīt darblapu vairākās daļās:

  • turot piespiestu peles kreiso pogu un pārvelkot atdalītājzīmi, kas atrodas loga labajā apakšējā stūrī pa labi no horizontālās ritjoslas (sk. attēlu pa kreisi), vai atdalītājzīmi, kas atrodas virs vertikālās ritjoslas (sk. attēlu pa labi):
1 2
  • ar dubultklikšķi uz kādas no šīm atdalītājzīmēm;
  • izvēloties lentes cilnes View lappuses grupas Window komandu Split, pirms tam atlasot šūnu, no kuras pa kreisi un virs kuras vēlams dalījums:

3

Darblapa ar robežlīnijām tiek sadalīta daļās. Katrā no loga daļām ir ritjosla, kas ļauj šo daļu pārvietot visērtākajā izskatā rediģēšanai. Loga daļu izmērus var mainīt, turot piespiestu peles kreiso pogu un pārvelkot dalījuma līniju vēlamajā vietā:

4

Sadalītu darblapu pārveidot nesadalītā var vairākos veidos:

  • turot piespiestu peles kreiso pogu un pārvelkot dalījuma līniju uz loga labo malu vai augšmalu;
  • uz dalījuma līnijas izpildot dubultklikšķi;
  • atkārtoti izvēloties lentes cilnes View lappuses grupas Window komandu Split.

11.10.2. Darblapas daļu „iesaldēšana”

Ja tabula izveidota kā datu bāze, nav ērti, ja, pārvietojoties uz leju vai pa labi, vairs nav redzami lauku nosaukumi vai kāda no kolonnām (piemēram, pilsētas nosaukums).

Šādā gadījumā iespējams „iesaldēt” logā atsevišķas rindas vai kolonnas. Lai to veiktu:

  • atlasa šūnu, no kuras pa kreisi un virs kuras vajag „iesaldēt” logā rindas un ko­lonnas:
5
  • lentes cilnes View lappuses grupas Window sarakstā Freeze Panes izvēlas komandu Freeze Panes:

6

Neatkarīgi no tā, kura šūna ir atlasīta, lietojot šī saraksta komandas Freeze Top Row vai Freeze Top Column, tiek „iesaldēta” attiecīgi darblapas pirmā rinda vai pirmā kolonna.

Turpmāk, pārvietojoties darblapā, tabulas „iesaldētās” daļas vienmēr būs redzamas:

7

Tabulas daļu „iesaldēšanu” noņem, lentes cilnes View lappuses grupas Window sarakstā Freeze Panes izvēloties komandu Unfreeze Panes:

8