Microsoft Excel 2010

12. PIELIKUMI

12.5. Speciālā dublēšana

Dažkārt ir nepieciešams, lai informācijas dublēšanu varētu veikt īpaši, piemēram, dublēt informāciju, saglabājot dublēšanas vietas šūnām lietoto noformējumu, vai dublēt formu­las rezultātu, nevis pašu formulu utt.

Šādu dublēšanu sauc par speciālo dublēšanu:

  • atlasa dublējamo apgabalu;
  • izvēlas kādu no apgabala dublēšanas veidiem;
  • izvēlas šūnu, kurā atradīsies dublējamā apgabala kreisais augšējais stūris;
  • lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogas Paste sarakstā izvēlas nepieciešamo speciālās dublēšanas veidu vai komandu Paste Special..., lai dublēšanas veidu precizētu dialoglodziņā Paste Special.

14

Dialoglodziņā Paste Special norāda, kā dublēšanas darbību veikt:
15

21 Saistīto dublēšanu (Paste Link) izmanto, ja nepieciešams, lai, dublētais apgabals būtu saistīts ar avota apgabalu (t.i., to, no kura tika dublēts). Ja maina kādu vērtību avota apgabalā, automātiski mainās attiecīgās šūnas vērtība arī dublētajā.

Grupā Operation var izvēlēties, kādu aritmētisku darbību veikt ar attiecīgajā šūnā dublējamo un tajā jau esošo vērtību:

  • None – nekādu;
  • Add – saskaitīt;
  • Subtract – atņemt (no šūnā esošās vērtības atņem dublējamo);
  • Multiply – reizināt;
  • Divide – dalīt (šūnā esošo vērtību dala ar dublējamo).

Dublēšanas darbību skaidrojums lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogas Paste sarakstā:

16

Daži piemēri:

17