Microsoft Excel 2010

12. PIELIKUMI

12.3. Windows Control Panel dialoglodziņš Regional and Language Options

Strādājot ar Excel, svarīgi ievērot iestatījumus, kas veikti Windows Control Panel dialoglodziņā Regional and Language Options.

Dialoglodziņu Control Panel var atvērt ar komandu Start / Control Panel:

3

Izpildot klikšķi uz saites Change keyboards or other input methods, atver dialoglodziņu reģionālo un valodas iestatījumu norādīšanai. Cilnes Formats lappusē var aplūkot, kādi iestatījumi izvēlēti datuma īsajai formai (Short date), garajai formai (Long date) laika īsajai formai (Short Time), garajai formai (Long Time) un kāda diena tiek uzskatīta par nedēļas pirmo dienu (First day of week). Atbilstošajos sarakstos šos iestatījumus var arī mainīt:

4

Piespiežot pogu 5, atveras dialoglodziņš Customize Format, kur var mainīt ne tikai šos, bet arī citus iestatījumus. Tālāk paskaidroti tikai svarīgākie no tiem, kas var ietekmēt Excel darbu.

Cilnes Numbers lappusē:

6

Cilnes Currency lappusē:

7

Cilnes Time lappusē:

8

Cilnes Date lappusē:

9