Microsoft Excel 2010

10. SARAKSTI

10.1. Sarakstu veidošana

Veidojot sarakstus, ir jāievēro šādi noteikumi:

  • katrā kolonnā ievada noteikta tipa informāciju (piemēram, skolēnu sarakstā vienā kolonnā ievada tikai skolēnu vārdus, citā – uzvārdus, vēl citā - vidējo atzīmi);
  • pirmajā rindā esošie dati ir katras kolonnas nosaukums, kas atbilst tai informācijai, kas ir kolonnā;
  • sarakstā nedrīkst būt tukšas rindas vai kolonnas;
  • sarakstam vajadzētu būt atsevišķā darbgrāmatas lapā. Ja vienā lapā vēlas veidot vairākus sarakstus, tad tos atdala ar vismaz vienu tukšu rindu vai kolonnu.

Sarakstā pirmo rindu sauc par virsrakstu rindu (header row), bet katrā pirmās rindas šūnā esošo informāciju – par lauka nosaukumu (field name). Pārējās saraksta rindas sauc par ierakstiem (record). Katra ieraksta šūna ir lauks (field). Šī terminoloģija ņemta no datu bāzēm, jo sarakstu var uztvert kā datu bāzes vienu tabulu.

Kā piemērs sarakstu kārtošanai un filtrēšanai aplūkota šāda tabula:

1