Microsoft Excel 2010

13. VINGRINĀJUMI

13.6. Diagrammu veidošana un formatēšana

17. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu KomTex-3 un saglabāt to ar citu nosaukumu KomTex-4.
 2. Darblapā Ieņēmumi attēlot grafiski uzņēmuma gada ieņēmumus pa ceturkšņiem pēc dotā parauga:
  1
  • diagrammas veidošanai izmantoti šūnu A2:E5 dati;
  • diagrammas tips – Column, diagrammas apakštips – Clustered Column;
  • diagramma pārvietota un tās izmērs mainīts tā, lai diagramma aptuveni aizņemtu laukumu, kas nosedz šūnu apgabalu A8:I26.
  • diagrammas virsraksts pasvītrots ar dubultu līniju;
  • diagrammas laukumam noapaļoti stūri;
  • diagrammas laukuma krāsa mainīta uz dzeltenu un diagrammas fona krāsa uz gaiši zilu;
  • leģendai pievienota kontūrlīnija tumši zilā krāsā un ēna, bet fonam mainīta krāsa uz gaiši zilu;
  • pārējie diagrammas elementi (virsraksts, paskaidrojumi pie asīm, asis, leģenda, palīglīnijas, stabiņi un to vērtības) pievienoti, novietoti un noformēti aptuveni pēc parauga.
 3. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

18. vingrinājums

 1. Darbgrāmatā KomTex-4 attēlot grafiski uzņēmuma ieņēmumu dinamiku pa ceturkšņiem. Diagrammu novietot jaunā diagrammu lapā ar nosaukumu Diagramma:
  2
  • diagrammas veidošanai izmantoti darblapas Ieņēmumi šūnu A2:E5 dati;
  • diagrammas tips – Line, diagrammas apakštips – Line with Markers;
  • diagrammas elementi (virsraksts, paskaidrojumi pie asīm, leģenda, palīglīnijas) pievienoti un novietoti aptuveni pēc parauga;
  • visas rakstzīmes noformētas fontā Times New Roman ar izmēru 14, treknrakstā (virsrakstam izmērs 20);
  • horizontālajai asij dialoglodziņa Format Axis cilnes Axis Options lappusē grupā Position Axis atzīmēta radiopoga On tick marks, lai ceturkšņu nosaukumi tiktu novietoti tieši zem galvenajām ass iedaļām;
  • vertikālajai asij dialoglodziņa Format Axis cilnes Axis Options lappusē sarakstā Minor tick mark type izvēlēties Cross, lai vertikālās ass mazāko iedaļu attēlošanas līnijas šķērso ass līniju;
  • mainīts datus attēlojošo punktu izskats, izmērs un krāsa, kā arī līniju veids. Nolīdzināti līniju lauzuma punkti (dialoglodziņa Format Data Series cilnes Line Style lappusē atzīmēta izvēles rūtiņa Smoothed line).
 2. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
 3. Darbgrāmatu aizvērt.

19. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-4 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-5.
 2. Darblapā Preces attēlot grafiski pirkuma izdevumu sadalījumu pa precēm:
  3
  • diagrammas veidošanai izmantoti šūnu A4:A11 un E4:E11 (bet ne F4:F11!!!) dati;
  • diagrammas tips – Pie, apakštips – Exploded pie in 3-D;
  • noformēšanas elementi aptuveni pēc parauga.
 3. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.
 4. Darbgrāmatu aizvērt.