Microsoft Excel 2010

9. DIAGRAMMU VEIDOŠANA UN FORMATĒŠANA

9.4. Diagrammas izmēra maiņa darblapā

Diagrammu ietver rāmītis, kura stūros un malu viduspunktos atrodas trīs vai četri punktiņi (ja šis rāmītis nav redzams, izpilda klikšķi uz diagrammas), kas paredzēti diagrammas izmēra maiņai. Aiz punktiņiem rāmīša stūros diagrammas izmēru maina abos virzienos, bet aiz punktiņiem rāmīša viduspunktos diagrammu saspiež vai izstiepj attiecīgi horizontālā vai vertikālā virzienā.

Lai mainītu diagrammas izmēru:

  • novieto peles rādītāju uz punktiņiem tā, lai peles rādītājs mainītu izskatu uz abpusēji vērstu bultiņu, piemēram, 1 vai 2;
  • izpilda klikšķi un, turot piespiestu peles kreiso pogu (peles rādītājs maina izskatu uz 3), velk nepieciešamajā virzienā. Nepārtrauktas līnijas taisnstūris norāda diagrammas jauno izmēru:

4

  • kad vēlamais izmērs iegūts, atlaiž peles pogu.

Diagrammas izmēri un novietojums var mainīties, pārvietojot šūnas, virs kurām atrodas diagramma, vai mainot kolonnu platumus. Atšķirībā no iepriekšējām programmas versi­jām, mainot diagrammas izmērus, diagrammā esošo rakstzīmju izmērs netiek mainīts.