Microsoft Excel 2010

9. DIAGRAMMU VEIDOŠANA UN FORMATĒŠANA

9.3. Diagrammas pārvietošana darblapā

Ievietojot diagrammu kā objektu darblapā, diagramma parasti tiek novietota aptuveni lietotnes loga vidū.

Lai pārvietotu diagrammu uz citu vietu darblapā:

  • izpilda klikšķi uz diagrammas laukuma (Chart Area) vai rāmīša (peles rādītājs maina izskatu uz 1);
  • turot piespiestu peles kreiso pogu (peles rādītājs maina izskatu uz 2), pārvieto diagrammu uz izvēlēto vietu. Peles rādītājam seko nepārtrauktas līnijas taisnstūris, kas norāda diagrammas jauno atrašanās vietu:

3

  • kad sasniegta vēlamā diagrammas atrašanās vieta, atlaiž peles pogu.

Diagrammu dublēšanai un pārvietošanai starp darblapām un starp atvērtām darbgrāma­tām var lietot tās pašas metodes kā šūnu satura dublēšanai un pārvietošanai.