Microsoft Excel 2010

9. DIAGRAMMU VEIDOŠANA UN FORMATĒŠANA

9.1. Diagrammas izveidošana

Lai izveidotu diagrammu:

  • atlasa datus, kurus vēlas attēlot grafiski. Tā var arī nebūt visa datu tabula, piemēram, šūnu apgabals A2:E5:

1

1 Šūnas ir jāatlasa tā, lai veidotos pilna tabula, t.i., visās kolonnās jābūt atlasītam vienādam šūnu skaitam, pretējā gadījumā diagramma var tikt veidota nepareizi.

  • lentes cilnes Insert lappuses grupā Charts izvēlas kādu no diagrammu tipiem, piemēram, Column – kolonnu jeb stabiņu, Line – līniju, Pie – sektoru, Bar – joslu u.c.:
2
  • izvēlētajam diagrammu tipam, piemēram, Bar, izvēlas kādu no apakštipiem, piemēram, Clustered Bar in 3-D:

3

  • darblapā tiek izveidota diagramma ar noklusētajiem izvēlēta diagrammu tipa no­formēšanas parametriem, piemēram:

4

Turpmāko diagrammas formatēšanu veic, izmantojot trīs konteksta Chart Tools lentes cilnes – Design, Layout un Format. Konteksta Chart Tools lentes cilnes pieejamas uzreiz pēc diagrammas izveidošanas vai arī ja diagramma tiek atlasīta.

Konteksta Chart Tools lentes cilnes Design lappuse satur rīkus diagrammas tipa, diagrammu veidojošo datu, izklājuma un stila maiņai:

5

Konteksta Chart Tools lentes cilnes Layout lappuse satur rīkus diagrammas elementu (virsrakstu, asu paskaidrojumu, palīglīniju, leģendas u.c.) pievienošanai un rediģēšanai:

6

Konteksta Chart Tools lentes cilnes Format lappuse satur rīkus diagrammas elementu (fona, teksta u.c.) formatēšanai:

7