Microsoft Excel 2010

13. VINGRINĀJUMI

13.4. Tabulas noformēšana

12. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-3 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-4.
 2. Darblapā Daudzums atlasīt šūnas A1:C1.
 3. Lietojot lentes cilnes Home lappuses grupas Alignment pogas 1 (Orientation) sarakstu, pagriezt atlasīto šūnu saturu par 45° pretēji pulksteņrādītāja virzienam:
  2
 4. Darblapā Cenas šūnā A4 esošo tekstu Sviests izlabot uz Lauku sviests.
 5. Lietojot lentes cilnes Home lappuses grupas Alignment pogu 3, sadalīt tekstu divās rindās:
  4
 6. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

13. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu Dazadas_tabulas un saglabāt to ar citu nosaukumu Dazadas_tabulas-2.
 2. Darblapas Sheet2 šūnā A1 ievadīt tekstu Horizontāli apvienotas šūnas, šūnā E1 – tekstu Vertikāli apvienotas šūnas, šūnā A3 – tekstu Apvienotas deviņas šūnas.
  5
 3. Lietojot lentes cilnes Home lappuses grupas Alignment pogu 6, apvienot šūnas A1:D1, novietojot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā horizontālā virzienā.
 4. Lietojot pogas 6 saraksta izvēli 7, apvienot šūnas E1:E3.
 5. Apvienotajā šūnu apgabalā nodrošināt teksta sadalīšanu rindās.
 6. Novietot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā.
 7. Izmainīt kolonnas platumu tā, lai katrs vārds šūnā atrastos savā rindā.
 8. Apvienot šūnas A3:C5.
 9. Novietot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā horizontālā un vertikālā virzienā.
  Pēc veiktajām darbībām darblapai jāizskatās šādi:
  8
 10. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

14. vingrinājums

 1. Darbgrāmatas Dazadas_tabulas-2 darblapā Sheet1 virs 2. rindas ievietot vienu tukšu rindu.
 2. Šūnā A1 esošajam tekstam mainīt rakstzīmju izmēru uz 17, noformēt to treknrakstā un kursīvā.
 3. Apvienot šūnas A1:K1.
 4. Izcelt 3. rindā un kolonnā A esošo tekstu treknrakstā.
 5. Šūnu A3:K13 saturu nocentrēt horizontālā virzienā.
 6. Mainīt šūnu B3:K3 un A4:A13 fona krāsu uz dzeltenu.
  Pēc veiktajām izmaiņām darblapai jāizskatās šādi:
  9
 7. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.

15. vingrinājums

 1. Darbgrāmatas Pirkumi-4 darblapā Preces noformēt virsrakstu Mans pirkums:
  • apvienot šūnas A1:F1;
  • rakstzīmju fonts Arial Black, izmērs – 16, rakstzīmju krāsa – sarkana, rakstzīmes noformētas kursīvā.
 2. Šūnai E12 izvēlēties gaiši zaļu fona krāsu.
 3. Šūnā F3 ievadīt tekstu Procenti.
 4. Šūnās F4:F11 aprēķināt, kādu daļu no kopsummas veido katrs no pirkumiem. Lietot absolūto adresāciju un procentu formātu ar divām zīmēm aiz komata.
 5. Noformēt šūnas apgabalā A3:F3:
  • fonts Times New Roman, rakstzīmes noformētas treknrakstā, novietotas šūnu centrā horizontālā virzienā;
  • šūnu fonam izvēlēties gaiši zilu krāsu.
 6. Šūnām A4:A11 izvēlēties dzeltenu fona krāsu.
 7. Apgabalus B4:B11 un E4:E12 noformēt grāmatvedības valūtas formātā (ar Ls).
 8. Apgabalu D4:D11 noformēt decimālskaitļa formātā ar vienu zīmi aiz komata.
 9. Tabulas apmaļu noformējums apgabalam A3:F11:
  • iekšējās līnijas – melnas pārtrauktas;
  • ārējā apmale – bieza tumši zilā krāsā.
 10. Šūnu apgabala A3:F3 apakšējā apmale – dubultā tumši zilā krāsā.
 11. Mainīt kolonnu A:F platumus pēc garākajiem ierakstiem šo kolonnu šūnās.
  Pēc veiktajām darbībām darblapai jāizskatās šādi:
  10
 12. Lietojot lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogu 1 (Format Painter), dublēt darblapas Preces šūnu A3:B7 noformējumu uz darblapas Datortehnika šūnām A1:B5 (ja nepieciešams, pēc noformējuma dublēšanas mainīt kolonnas B platumu):
  11
 13. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.