Microsoft Excel 2010

6. APRĒĶINI TABULĀS

6.4. Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai

Līdz šim aprēķinos tika izmantotas šūnu adreses:

 • vienai šūnai, piemēram, K5; AQ17; A1;
 • šūnu apgabalam, piemēram, A1:C5; B3:Z3; B28:F32.

Iepriekš minētie piemēri neko neizsaka par datiem, kas atrodas šajās šūnās. Reizēm sarežģītu formulu gadījumā ir izdevīgi šūnai (vai apgabalam) piešķirt konkrētu vārdu.

Šūnai piešķirtajam vārdam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • vārda pirmajam simbolam ir jābūt burtam;
 • pārējie simboli var būt burti, cipari vai atdalītāji, piemēram, Eiro_kurss (atstarpes vārdā, kas sastāv no vairākām daļām, nav atļautas);
 • vārda garums nedrīkst pārsniegt 255 simbolus.

5.4.1. Vārda definēšana vienai šūnai

1. metode:

 • atlasa šūnu, kurai piešķirt vārdu;
 • formulu joslā izpilda klikšķi vārda taisnstūrī (Name Box);
 • adreses vietā ieraksta piešķiramo vārdu;
 • piespiež taustiņu 4.
1

2. metode:

 • atlasa šūnu, kurai piešķirt vārdu, piemēram, šūnai A2, kurā atrodas maksimālais iegūstamais punktu skaits kontroldarbā;
 • lentes cilnes Formulas lappuses grupas Defined Names sarakstā Define Name izvēlas komandu Define Name...:

2

 • dialoglodziņa New Name lodziņā Name ievada šūnas vārdu (piemēram, Maksimālie_punkti). Dažkārt lodziņā jau ir redzams iespējamais šūnas vārds – Excel to „paņem” no blakus esošas šūnas, ja tajā ir teksts:
3
 • piespiež pogu 1.

Šūnai piešķirtais vārds ir redzams vārda taisnstūrī (Name Box):

4

5.4.2. Vārdu definēšana šūnu apgabalam, izmantojot tabulā esošus datus

Šūnām var automātiski piešķirt vārdus, izmantojot tabulā esošo tekstu. Lai izmantotu šo paņēmienu, tekstam jāatrodas kādā no blakus rindām vai kolonnām.

Lai definētu šūnu apgabalam vārdus, izmantojot tabulā esošo tekstu:

 • atlasa šūnu apgabalu, kam definēs vārdus:

5

 • lentes cilnes Formulas lappuses grupā Defined Names piespiež pogu Create from Selection:

6

 • dialoglodziņā Create Names from Selection norāda šūnu vārdu atrašanās vietu attiecībā pret šūnu apgabaliem, kam tos definē:
7
 • piespiež pogu 1.

Pēc komandas izpildes iegūtie šūnu apgabalu vārdi redzami šūnu vārda taisnstūrī (vārds Maksimālie_punkti tika piešķirts jau iepriekš). Ja teksts, kurš izmantots šūnu apgabala vārdu veidošanai nesākas ar burtu un/vai satur atstarpes, tad nosaukumos tiek ievietots simbols (_).

8

5.4.3. Šūnu un šūnu apgabalu adrešu rediģēšana

Lai aplūkotu, kādi vārdi piešķirti šūnām vai šūnu apgabaliem, kā arī nepieciešamības gadījumā tos rediģētu, lentes cilnes Formulas lappuses grupā Defined Names piespiež pogu Name Manager:

9

Atveras dialoglodziņš Name Manager, kurā veic nepieciešamās izmaiņas:

10

Kad izmaiņas veiktas, piespiež pogu 13.

5.4.4. Šūnu un šūnu apgabalu adrešu izmantošana formulās

Šūnu un šūnu apgabalu vārdus var ievadīt formulā:

 • lietojot tastatūru (ļoti darbietilpīgi);
 • definētās šūnas vai apgabalus atlasot ar peli (tie var atrasties ļoti tālu darblapā no veidojamās formulas);
 • izvēlēties lentes cilnes Formulas lappuses grupas Defined Names sarakstā Use in Formula:

11

Piemērs.

Ja lieto šūnu apgabalu vārdus, tad šūnā B9 vidējās vērtības aprēķināšanai formulas =AVERAGE(B5:B8) vietā var lietot formulu =AVERAGE(A_daļa), kur A_daļa ir šūnu apgabalam B5:B8 piešķirtais vārds.

Šūnu vārdus īpaši ērti izmantot tad, ja dublējamā formula satur šūnu, kur jālieto absolūtā adrese. Tā piemērā redzamajai procentu (kolonnā F) aprēķināšanai var lietot vienu un to pašu formulu =Iegūtie_punkti/Maksimālie_punkti*100.