Microsoft Excel 2010

13. VINGRINĀJUMI

13.2. Darbs ar tabulas apgabaliem

3. vingrinājums

 1. Jaunā darbgrāmatā atlasīt šūnu A2, apgabalu B4:C6, kolonnu E, 8. un 10. rindu:
  • atlasa šūnu A2;
  • tur piespiestu taustiņu 1 un ar peli izvēlas šūnu B4;
  • neatlaižot peles pogu, velk līdz šūnai C6;
  • atlaiž peles pogu, bet taustiņu 1 tur piespiestu;
  • atlasa kolonnu E;
  • joprojām tur piespiestu taustiņu 1 un atlasa 8. un 10. rindu;
  • atlaiž taustiņu 1:
   1
 2. Darbgrāmatu aizvērt, to nesaglabājot.

4. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu Pirkumi un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-2.
 2. Lapu Sheet1 pārdēvēt par Preces, Sheet2 – par Cenas, Sheet3 – par Daudzums:
  2
 3. Dublēt datus par preču cenām (darblapas Preces šūnas A3:B11) uz darblapas Cenas šūnām A1:B9.
 4. Vienlaikus dublēt datus par preču skaitu (darblapas Preces šūnas A3:A5, A7:A10, C3:D5, C7:D10) uz darblapas Daudzums šūnām A1:C7:
  3 4
 5. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.

5. vingrinājums

 1. Atvērt darbgrāmatu KomTex un saglabāt to ar citu nosaukumu KomTex-2.
 2. Dzēst darblapas Ieņēmumi 2. rindu.
 3. Ievietot jaunu kolonnu pa kreisi no kolonnas A:
  5
 4. Pārvietot šūnu F3:F5 saturu uz šūnām A3:A5, bet šūnas B1 saturu – uz šūnu A1:
  6
 5. Izveidot darblapas Ieņēmumi trīs kopijas (to nosaukumi Ieņēmumi (2), Ieņēmumi (3) un Ieņēmumi (4)).
 6. Darblapā Ieņēmumi (2) kolonnai A mainīt platumu uz 14 standrtsimboliem.
 7. Kolonnām B:E mainīt platumu pēc garākās informācijas šūnās.
 8. 1. rindai mainīt augstumu uz 27 punktiem.
 9. Rindām 4:7 mainīt augstumu uz 20 punktiem.
  7
 10. Darblapā Ieņēmumi (3) paslēpt 3. un 4. rindu un B:D kolonnas.
 11. Paslēpt darblapu Ieņēmumi (4).
  8
 12. Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.