Microsoft Excel 2010

5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.11. Rindu un kolonnu slēpšana un atklāšana

Bieži rodas situācijas, ka aprēķiniem tiek izmantotas rindas vai kolonnas, ko nav nepieciešams redzēt vai drukāt. Šādā gadījumā iespējama rindu vai kolonnu slēpšana.

4.11.1. Rindu (kolonnu) slēpšana

Lai slēptu rindas (kolonnas):

 • atlasa rindas (kolonnas), ko vēlas slēpt;
 • slēpšanu veic ar vienu no komandām:
  • konteksta izvēlnes komandu Hide;
  • lentes cilnes Home lappuses grupas Cells pogas Format saraksta komandu Hide & Unhide / Hide Columns vai Hide & Unhide / Hide Rows:

1

Atlasītās rindas (kolonnas) kļūst neredzamas:

2

21 Ja vienlaikus atlasītas ir gan rindas, gan kolonnas, tad tiek slēptas visas darblapas rindas un kolonnas. Ja ir nepieciešams slēpt gan rindas, gan kolonnas, tad aprakstītās darbības ir jāveic rindām un kolonnām atsevišķi.

4.11.2. Rindu (kolonnu) atklāšana

Lai atklātu paslēptās rindas (kolonnas):

 • atlasa tās rindas (kolonnas), kas atrodas virs un zem paslēptās rindas (pa labi un pa kreisi no paslēptās kolonnas);
 • atklāšanu veic ar vienu no komandām:
  • konteksta izvēlnes komandu Unhide;
  • lentes cilnes Home lappuses grupas Cells pogas Format saraksta komandu Hide & Unhide / Unhide Columns vai Hide & Unhide / Unhide Rows.
12 Ja paslēpta 1. rinda vai kolonna A, pirms atklāšanas komandu lietošanas jāatlasa visa darblapa.

Lai atklātu pirmo kolonnu (rindu), var rīkoties arī šādi:

 • novietot peles rādītāju vietā, kur jābūt kolonnas A (1. rindas) apzīmējumam, līdz peles rādītājs maina izskatu uz 3 (4);
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk pa labi (uz leju). Paslēptā kolonna (rinda) kļūst redzama.
21Līdzīgi ar peli var atklāt arī citas paslēptās kolonnas vai rindas, taču jāatceras, ka, mainot kolonnas vai rindas platumu, peles rādītāja izskats ir 1 (1 ), bet, atklājot slēpto kolonnu vai rindu – 3 (4).