Microsoft Excel 2010

5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.7. Rindas (kolonnas) dublēšana vai pārvietošana ar iestarpināšanu

Dažkārt mēdz būt situācijas, kad kāda rinda (kolonna) jādublē vai jāpārvieto, iestarpinot to starp jau esošajiem datiem:

  • atlasa dublējamo vai pārvietojamo rindu (kolonnu):

1

  • izvēlas kādu no apgabala kopēšanas (Copy) vai pārvietošanas (Cut) veidiem;
  • atlasa rindu (kolonnu), virs kuras (no kuras pa kreisi) atradīsies dublējamā vai pārvietojamā rinda (kolonna);
  • izvēlas konteksta izvēlnes komandu Insert Copied Cells vai Insert Cut Cells.
2