Microsoft Excel 2010

5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.6. Apgabala dublēšana

4.6.1. Apgabala dublēšana, izmantojot peli

Lai dublētu atlasīto apgabalu, izmantojot peli:

3

21 Ja dublēšanas vietā jau ir informācija, tā tiek aizvietota, nebrīdinot par iepriekšējās informācijas zaudēšanu.

4.6.2. Apgabala dublēšana, izmantojot komandas

Lai dublētu apgabalu:

 • atlasa dublējamo apgabalu;
 • izvēlas vienu no apgabala kopēšanas veidiem:
  • lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogu 4 (Copy);
  • taustiņu kombināciju 1 + 5;
  • konteksta izvēlnes komandu Copy;

Ap atlasīto apgabalu kļūst redzama mirgojoša pārtraukta līnija:

6

 • izvēlas šūnu, kurā atradīsies dublējamā apgabala augšējais kreisais stūris;
 • izvēlas vienu no apgabala ielīmēšanas veidiem:
  • lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogu 8 (Paste);
  • taustiņu kombināciju 1 + 9;
  • konteksta izvēlnes komandu Paste:
7

Blakus dublētajam šūnu apgabalam parādās ikona 8. To sauc par viedtagu (smart tag). Viedtaga sarakstā var izvēlēties vairākas speciālās ielīmēšanas komandas (sk. zemāk doto attēlu pa kreisi), kas pieejamas arī, ielīmējot ar konteksta izvēlnes komandu Paste, kā arī lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogas 8 (Paste) sarakstā (sk. zemāk doto attēlu pa labi):

9  10

2 Vairāk par speciālo ielīmēšanu (dublēšanu) sk. 11.5.

Pēc ielīmēšanas komandas izpildes mirgojošā pārtrauktā līnija nepazūd. Tas nozīmē, ka ielīmēšanu var veikt atkārtoti vēl kādā citā šūnu apgabalā.

Ielīmēšanas režīmu pārtrauc:

2 Līdzīgi var dublēt arī apgabalus no vienas darblapas uz citu, kā arī no vienas darbgrāmatas uz citu.