Microsoft Excel 2010

5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.5. Apgabala pārvietošana

4.5.1. Apgabala pārvietošana, izmantojot peli

Lai pārvietotu atlasīto apgabalu:

 • novieto peli uz atlasītā apgabala robežlīnijas tā, lai peles rādītājs mainītu izskatu uz 1;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk atlasīto apgabalu uz izvēlēto vietu.
2

Ja pārvietošanas vietā jau ir informācija, piemēram:

3

pēc peles pogas atlaišanas atveras brīdinājuma dialoglodziņš ar jautājumu, vai tiešām vēlas aizvietot šūnās esošo informāciju:

4

4.5.2. Apgabala pārvietošana, izmantojot komandas

Lai pārvietotu apgabalu:

atlasa pārvietojamo apgabalu;

 • izvēlas vienu no apgabala izgriešanas veidiem:
 • lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogu 5 (Cut);
 • taustiņu kombināciju 1 + 6;
 • konteksta izvēlnes komandu Cut;

Ap atlasīto apgabalu kļūst redzama mirgojoša pārtraukta līnija:

7
 • izvēlas šūnu, kur atradīsies pārvietojamā apgabala augšējais kreisais stūris;
 • izvēlas vienu no apgabala ielīmēšanas veidiem:
 • lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard pogu 8 (Paste);
 • taustiņu kombināciju 1 + 9;
 • konteksta izvēlnes komandu Paste:

10

 • taustiņu 4.
11

21 Līdzīgi var pārvietot arī tabulas apgabalus no vienas darblapas uz citu, kā arī no vienas darbgrāmatas uz citu.

1 Atšķirībā no pārvietošanas ar peli, ja pārvietošanas vietā jau ir informācija, tā tiek aizvietota, nebrīdinot par iepriekšējās informācijas zaudēšanu.