Microsoft Excel 2010

4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.13. Lietotnes aizvēršana

Darbu ar Excel var beigt vairākos veidos, piemēram:

  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu 1;
  • ar taustiņu kombināciju 2 + 2;
  • piespiežot pogu 9 (Close) lietotnes loga labajā augšējā stūrī.

Tā kā Excel 2010 katra darbgrāmata tiek atvērta atsevišķā logā, piespiežot lietotnes loga vadības pogu 9 (Close), lietotne tiks aizvērta tad, ja būs atvērta tikai viena darbgrāmata. Pretējā gadījumā tiks aizvērta tikai atbilstošajā lietotnes logā atvērtā datne.