Microsoft Excel 2010

4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.11. Darbgrāmatas atvēršana

Ja ir atvērta Excel lietotne, esošu darbgrāmatu var atvērt vairākos veidos:

  • piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu 1 (Open), ja tāda tur pievienota;
  • ar taustiņu kombināciju 1 + 2;
  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu Open:

3

Atveras dialoglodziņš Open:

  • izvēlas mapi, kur atrodas izklājlapu datne;
  • izvēlas no saraksta darbgrāmatas nosaukumu:
4
  • piespiež pogu 5 vai taustiņu 4.

Izvēloties cilni Recent lentes cilnes File Backstage skatā grupā Recent Workbooks var redzēt to darbgrāmatu nosaukumus, ar kurām pēdējām strādāts, bet grupā Recent Places – diskus un mapes, kurās esošās darbgrāmatas nesen atvērtas. Izvēloties kādu no darbgrāmatu nosaukumiem, darbgrāmata tiek atvērta (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta):

6

Ja Excel lietotne nav atvērta, bet tā ir nesen izmantota, tad komandas Start / Microsoft Excel 2010 sarakstā var redzēt to darbgrāmatu nosaukumus, ar kurām pēdējām strādāts. Izvēloties kādu no darbgrāmatu nosaukumiem, vienlaikus tiek atvērta lietotne un darbgrāmata (ja tā nav izdzēsta vai tās atrašanās vieta nav mainīta):

7