Microsoft Excel 2010

4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.8. Darbgrāmatas saglabāšana ar citu nosaukumu un citos formātos

Ja darbgrāmata, kurā veiktas izmaiņas, jāsaglabā ar citu nosaukumu vai citā formātā, lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu Save As:

1

Tiek atvērts dialoglodziņš Save As, kurā norāda:

  • jauno darbgrāmatas nosaukumu;
  • saglabāšanas vietu;
  • vajadzības gadījumā arī jaunu datnes saglabāšanas formātu jeb tipu, ko izvēlas sarakstā Save as type.

Parasti sarakstā Save as type redzams formāts Excel Workbook, kas ir Microsoft Excel 2010 pamatformāts ar datnes paplašinājumu .xlsx:

2

Ja nepieciešams darbgrāmatu izmantot citā lietotnē, tad tā jāsaglabā kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem, piemēram:

  • bieži datnes formātu maina, ja ar to pašu darbgrāmatu jāturpina darbs citā datorā, kur ir vecākas versijas Excel lietotne. Tad izvēlas datnes formātu Excel 97-2003 Workbook. Ja darbgrāmatu saglabā vecākas Excel versijas formātā, var tikt atvērts paziņojums, ka atsevišķās darblapās esošā informācija var tikt daļēji zaudēta vai pārveidota tā, ka vairs nebūs rediģējama vecākās lietotnes versijās, piemēram:

3

  • lai saglabātu datni ievietošanai internetā, izvēlas Single File Web Page vai Web Page formātus;
  • formāts Excel Template var noderēt, ja darbgrāmata jāizmanto kā veidne (paraugs) turpmāk veidojamajām darbgrāmatām;
  • Text (Tab delimited), CSV (Comma delimited) un Unicode Text formāti var noderēt, lai darbgrāmatas datus importētu citu lietotņu datnēs;
  • formātā PDF (firmas Adobe Systems, Inc. izstrādāta specifikācija elektroniskiem dokumentiem) darbgrāmatu saglabā, lai tās datus varētu aplūkot ar Adobe Acrobat saimes lietojumprogrammām dažādās operētājsistēmās.