Microsoft Excel 2010

4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.5. Informācijas labošana

Ja šūnā esošā informācija nav vajadzīga, tad šūnu atlasa un ievada tajā jauno informāciju. Iepriekšējā informācija zūd, bet tās vietā redzama tikko ievadītā:

1

Šūnas saturu var rediģēt vairākos veidos:

 • izmantojot formulu joslu:
  • atlasa šūnu;
  • izpilda klikšķi formulu joslā (formulu joslā redzams teksta kursors, kuru var pārvietot pa tās saturu);
  • veic šūnas satura labojumus;
  • apstiprina veiktos labojumus:
2
 • labojot pašā šūnā:
  • izpilda dubultklikšķi uz šūnas (šūnā redzams teksta kursors, kuru var pārvietot pa tās saturu);
  • veic šūnas satura labojumus;
  • apstiprina veiktos labojumus:
3