Microsoft Excel 2010

4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.1. Darblapas elementi

Katra darblapa sastāv no 1 048 576 rindām (row) un 16 384 kolonnām (column) (līdz Excel 2003 versijai no 65 536 rindām un 256 kolonnām).

Rindas tiek numurētas ar skaitļiem (1, 2, 3, ..., 1 048 576), bet kolonnas parasti apzīmē ar lielajiem latīņu burtiem (A, B, ..., X, Y, Z, AA, AB, ... , XFA, XFB, XFC, XFD).

1

Kolonnas var numurēt arī ar skaitļiem:

  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēlas komandu 2;
  • dialoglodziņa Excel Options cilnes Formulas lappuses grupā Working with formulas atzīmē izvēles rūtiņu R1C1 reference style:

5

  • piespiež pogu ok.
4
Tabulas katru rūtiņu sauc par šūnu (cell), bet kontūrlīnijas, kas atdala vienu šūnu no otras, – par palīglīnijām (gridlines). Katrai šūnai ir adrese, kas veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas numuriem. Piemēram, šūnas, kas atrodas kolonnas A un rindas 1 krustpunktā, adrese ir A1, bet kolonnas C un rindas 19 krustpunktā esošās šūnas adrese ir C19. Ja izvēlēts R1C1 reference style, šūnas A1 adrese ir R1C1 (1. rinda, 1. kolonna), bet C19R19C3 (19. rinda, 3. kolonna). Parasti (arī šajā materiālā) kolonnu apzīmēšanai lieto burtus.