Microsoft Excel 2010

3. MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 VIDE

3.2. Excel darba vide

Excel 2010 darba vide (logs) parasti izskatās šādi:

5

2.2.1. Lente un cilnes

Viena no būtiskākajām Microsoft Office Excel 2010 (arī Microsoft Office Excel 2007) atšķirībām, salīdzinot ar iepriekšējām Excel versijām, ir izvēlņu un rīkjoslu aizvietošana ar lenti. Lente (ribbon) ir taisnstūrveida apgabals zem virsrakstjoslas, kurā ir redzama ciļņu (tab) josla un aktīvās cilnes lappuse (tab page). Cilnes lappusē apvienotas komandas, kas ir raksturīgākās noteiktam uzdevumu kopumam, piemēram, cilnes lappusē Home ir komandas, kuras var izmantot, ievadot un formatējot datus, Insert – komandas dažādu objektu ievietošanai, Page Layout – komandas lappuses formatēšanai utt.

Lentes cilnes lappusi aktivizē ar klikšķi uz tās cilnes. Cilnes lappusēs komandas noteikta uzdevuma veikšanai apvienotas grupās, piemēram, cilnes lappuses Home komandu grupa Font apvieno rakstzīmju formatēšanas komandas, Alignment – šūnas satura līdzināšanas komandas, Number – skaitļu formāta maiņas komandas utt.

Grupas nosaukums (piemēram, Font) redzams joslā zem grupas. Ja šajā joslā ir poga style, tad ar klikšķi uz tās var atvērt komandu grupai atbilstošo dialoglodziņu.

1

Atkarībā no lietotnes loga platuma (arī ekrāna izšķirtspējas) cilnes lappuses izskats var atšķirties:

 • ja loga platums ir pietiekams, katrā no grupām ir redzamas visas grupas ikonas (kā piemērs aplūkota cilnes Home lappuses grupa Alignment):
2


 • samazinoties loga platumam, var mainīties atsevišķu ikonu izskats, kā arī visa grupa vai daļa tās elementu var tikt aizstāta ar izvēlnes pogu:

3

 • loga platumu var samazināt arī tā, ka lente nav redzama.

Ciļņu joslā ne vienmēr ir redzamas visas cilnes – daļa no tām parādās tikai tad, ja ir atlasīts vai notiek darbs ar konkrētu objektu, piemēram, attēlu, diagrammu u.tml. Šādas cilnes sauc par konteksta cilnēm, un tām parasti ir no pastāvīgajām cilnēm atšķirīga krāsa, piemēram, ja ir atlasīta diagramma, pieejamas diagrammu noformēšanas un veidošanas konteksta Chart Tools lentes cilnes Design, Layout un Format:

10

Izpildot peles labās pogas klikšķi uz kādas lentes cilnes vai cilnes lappuses un izvēloties konteksta komandu Minimize the Ribbon, lente redzama tikai tad, kad izpilda klikšķi uz kādas cilnes:

11

Atkārtoti izvēloties konteksta komandu Minimize the Ribbon, lente atkal pieejama pastāvīgi.

To pašu var izdarīt arī, piespiežot pogu 12 (Minimize the Ribbon), kas atrodas pa kreisi no lietotnes palīdzības sistēmas dialoglodziņa atvēršanas pogas. Kad lente minimizēta, poga maina savu izskatu un nosaukumu uz 13 (Expand the Ribbon). To piespiežot, lente atkal pieejama pastāvīgi:

14 15

Visās Office 2010 lietotnēs, t.sk., Excel tiek nodrošināti īsinājumtaustiņi lentei, lai varētu ātri izpildīt uzdevumus, neizmantojot peli. Lielākajai daļai komandu var piekļūt, veicot no diviem līdz četriem taustiņsitieniem:

 • piespiež un atlaiž taustiņu alt. Katram līdzeklim, kas ir pieejams pašreizējā skatā, tiek rādīti taustiņa padomi:

17

 • piespiež burta taustiņu, kas parādīts virs izmantojamā līdzekļa redzamajā taustiņa padomā. Atkarībā no burta taustiņa, ko piespiež, var tikt parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Home ir aktīva un piespiež burta N taustiņu, tiek rādīta cilnes Insert lappuse, kā arī taustiņu padomi cilnes lappuses grupām:

18

 • turpina darbības, kamēr tiek piespiests tās noteiktās komandas vai opcijas burts, kuru vēlas izmantot. Dažos gadījumos vispirms ir jāpiespiež komandu saturošās grupas burts vai burti, piemēram, ZC, lai atvērtu diagrammu tipiem atbilstošos taustiņu padomus:

19

i Lai atceltu veicamo darbību un slēptu taustiņu padomus, piespiež un atlaiž taustiņu alt.

2.2.2. Cilne File

Izpildot klikšķi uz cilnes File, tiek aktivizēts Microsoft Office Backstage skats, kura navigācijas rūtī pieejamas komandas darbam ar darbgrāmatu un cilnes, kuru lappusēs atrodama informācija par atvērto datni un pēdējām veiktajām izmaiņām darbgrāmatās, kā arī tiek piedāvāta iespēja aplūkot un mainīt lietotnes iestatījumus.

Lai aizvērtu Microsoft Office Backstage skatu un atgrieztos darbgrāmatā, izpilda klikšķi uz citas cilnes, piemēram, Home, vai piespiež tastatūras taustiņu esc.

2.2.3. Ātrās piekļuves rīkjosla

Parasti virs vai zem lentes ir novietota ātrās piekļuves rīkjosla (Quick Access Toolbar). Šajā rīkjoslā pēc noklusējuma redzami tikai trīs rīki – Save, Undo un Redo, taču ātrās piekļuves rīkjoslu var modificēt.

Piespiežot pogu 22 (Customize Quick Access Toolbar) rīkjoslas labajā pusē, tiek atvērts saraksts, kurā var:

23

 • pievienot (noņemt) rīkjoslai pogu (komandu), izpildot klikšķi uz tai atbilstošās komandas nosaukuma. Ērtākam darbam ātrās piekļuves rīkjoslu var papildināt, piemēram, ar pogām New, Open, Print Preview and Print;
 • pievienot (noņemt) rīkjoslai jebkuru pogu, lietojot komandu More Commands...;
 • mainīt ātrās piekļuves rīkjoslas novietojumu, lietojot komandu:
  • Show Below the Ribbon (novieto zem lentes),
  • Show Above the Ribbon (novieto virs lentes).

Ātrās piekļuves rīkjoslai var pievienot arī jebkuras lentes cilnes lappuses pogu, izpildot uz tās peles labās pogas klikšķi un piedāvātajā konteksta izvēlnē izvēloties komandu Add to Quick Access Toolbar:

24

2.2.4. Formulu josla

Formulu josla paredzēta atlasītās šūnas satura apskatei un rediģēšanai, piemēram, šūnā C1 ir redzams skaitlis 120, bet formulu joslā – īstais šīs šūnas saturs, t.i., formula =A1*B1, kas tiek lietota šūnā redzamā skaitļa iegūšanai:

4

2.2.5. Stāvokļa josla

Stāvokļa joslā tiek rādīta informācija angļu valodā par izvēlēto komandu vai arī par norisēm dotajā brīdī. Stāvokļa joslā redzamo informāciju var izvēlēties no konteksta izvēlnes, kas atveras, izpildot peles labās pogas klikšķi uz stāvokļa joslas:

26

2.2.6. Tālummaiņas līdzekļu izmantošana

Darblapas apskates mērogu var palielināt vai samazināt.

Visvienkāršāk mērogu var mainīt, izmantojot stāvokļa joslā novietoto tālummaiņas rīku:

27

 • peles rādītāju novieto uz tālummaiņas rīka bīdņa 28 (Zoom);
 • piespiež peles kreiso pogu;
 • pārvieto bīdni pa kreisi (mērogu samazina) vai pa labi (mērogu palielina);
 • atlaiž peles pogu.

Mērogu var mainīt arī, izpildot klikšķi uz pogas 29 (Zoom In) vai pogas 30 (Zoom Out). Ar vienu klikšķi mērogs tiek palielināts vai samazināts par 10%.

Darblapas apskates mērogs redzams blakus tālummaiņas rīkam novietotajā mēroga rādītāja lodziņā Zoom level, piemēram, 31.

Izpildot klikšķi uz lodziņa Zoom level, atveras dialoglodziņš Zoom, kurā mēroga iestatīšanu var precizēt:

32

Atzīmējot radiopogu Fit selection, mērogs tiek piemērots, lai parādītu visus atlasītos datus.

Darblapas apskates mērogu var mainīt arī ar lentes cilnes View lappuses grupas Zoom komandām:

33

Datu attēlošanas mērogs ekrānā neietekmē to izdrukāšanas izmēru uz lapas.