16. PIELIKUMI

16.3. Matemātisko simbolu kopas un apakškopas

7

8