16. PIELIKUMI

16.2. Lietotnes pamatopciju modificēšana (lietotāja vārds, atveramā noklusējuma mape)

Lietotājs var modificēt lietotnes pamatopcijas, piemēram:
  • ierakstīt lietotāja vārdu un iniciāļus, kas pēc noklusējuma tiek pievienoti ikviena lietotnes saglabātā dokumenta rekvizītiem;
  • izvēlēties un norādīt noklusējuma mapi, kurā tiek saglabāti visi lietotnes saglabātie dokumenti, ja nav īpaši norādīta cita saglabāšanas vieta (mape).

Lietotāja vārds un iniciāļi

Lai ierakstītu lietotāja vārdu un iniciāļus:

  • ar cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu 1 atver dialoglodziņu Word Options;
  • dialoglodziņa cilnes General grupas Personalize your copy of Microsoft Office lodziņā User name: ieraksta lietotāja vārdu (Līga Kalniņa), bet lodziņā Initials: – iniciāļus (LK):

2

  • piespiež pogu ok.

Turpmāk visu pirmo reizi saglabāto dokumentu rekvizītos būs norāde, ka autors ir Līga Kalniņa un pēdējo rediģēšanu veikusi Līga Kalniņa, bet jau iepriekš saglabāto, atkārtoti rediģēto un saglabāto dokumentu rekvizītos – pēdējo rediģēšanu veikusi Līga Kalniņa:

4

Dokumenta rekvizīti redzami cilnes File Backstage skata navigācijas rūts cilnes Info lappusē.

Atveramā noklusējuma mape

Lai iestatītu atveramo noklusējuma mapi:

  • ar cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu 5 atver dialoglodziņu Word Options;
  • dialoglodziņa cilnes Save lappuses grupas Save documents lodziņā Default file location: ieraksta vai izvēlas no izkrītošā sarakstlodziņa atveramo noklusējuma mapi (C:\Dokumenti\):

6

  • piespiež pogu ok.