17. VINGRINĀJUMI

17.4. Rindkopu formatēšana

11. vingrinājums

 1. Atvērt jaunu dokumentu.
 2. Uzrakstīt tekstu:
  1
 3. Dublēt uzrakstīto rindkopu 5 reizes, lai izveidotos teksts ar sešām vienāda satura rindkopām.
 4. Formatēt katru rindkopu atšķirīgi:
  • 1. rindkopa – izlīdzināta teksta kreisā mala;
  • 2. rindkopa – izlīdzināta teksta labā mala;
  • 3. rindkopa – izlīdzinātas abas teksta malas;
  • 4. rindkopa – teksts centrēts;
  • 5. rindkopa – palielināts atstatums starp teksta rindām (1,5);
  • 6. rindkopa – izlīdzināta teksta kreisā mala un palielināta teksta atkāpe no lapas kreisās malas.
 5. Saglabāt izveidoto dokumentu ar nosaukumu vingr_11.

12. vingrinājums

 1. Atvērt iepriekšējā vingrinājumā izveidoto dokumentu vingr_11.
 2. Papildināt teksta noformējumu:
  • visa teksta atkāpe no labās malas – 2 cm,
  • visu rindkopu pirmās rindas atkāpe – 1,5 cm,
  • atstarpe pēc rindkopām – 6 pt,
  • pēdējās rindkopas rindu atstarpe – 1,5.
 3. Saglabāt pārveidoto dokumentu ar nosaukumu vingr_12.

13. vingrinājums

 1. Atvērt jaunu dokumentu un izveidot aizzīmētus sarakstus pēc dotā parauga:
  2.
 2. Dokumentu saglabāt ar nosaukumu vingr_13.

14. vingrinājums

 1. Atvērt iepriekšējā vingrinājumā izveidoto dokumentu vingr_13.
 2. Pārveidot aizzīmētos sarakstus par numurētiem:
  3
 3. Saglabāt dokumentu ar nosaukumu vingr_14.