17. VINGRINĀJUMI

17.3. Rakstzīmju formatēšana

7. vingrinājums

1. Atvērt jaunu dokumentu un ievadīt tekstu:

1
 • ar kādu no iepriekš apskatītajiem paņēmieniem atlasīt visu tekstu;
 • nomainīt fontu uz Arial un fonta lielumu uz 13 pt;
  izmantot fontu un fonta lielumu sarakstlodziņus; fonta lielumu ierakstīt ar roku, jo 13 pt fonta izmērs sarakstā netiek piedāvāts:
2
 • atlasīt vārdus "teksta fontu";
 • izcelt šo vārdu kopu ar trekninājumu:
3
 • atlasīt tekstu "fontu un rakstzīmju izmēru sarakstlodziņus";
 • izcelt šo tekstu ar slīprakstu:
4
2. Turpināt teksta formatēšanu, izmantojot pogu Format Painter:
 • vārdu kopu "fonta izmēru" formatēt treknrakstā;
 • vārdu kopu "Fonta stila" – treknrakstā;
 • vārdu kopu "šīs grupas komandu pogas" – slīprakstā.
3. Aizvērt dokumentu, nesaglabājot izmaiņas.

8. vingrinājums

 1. Atvērt iepriekšējos vingrinājumos izveidoto dokumentu vingr_02.
 2. Atlasīt brīvi izvēlētus teksta fragmentus un piekārtot tiem dažādus formātus, piemēram, dažādus pasvītrojumus, pārsvītrojumu, augšrakstu, apakšrakstu u.c.
 3. Aizvērt dokumentu, nesaglabājot izmaiņas.

9. vingrinājums

1. Atvērt dokumentu vingr_02.

2. Pievienot dokumentam trīs tā abu rindkopu kopijas.

 • Pirmajā kopijā mainīt dokumenta rakstzīmju izskatu pēc saviem ieskatiem, izmantojot lentes cilnes Home lappuses grupas Font komandu 01 (Change Case).
 • Otro un trešo kopiju noformēt atšķirīgi, mainot dokumenta rakstzīmju izskatu, izmantojot iespējas mainīt fontus un rakstzīmju izmērus:
  • otrā kopija - fonts Calibri, izmērs 14:

5

  • trešā kopija - fonts un rakstzīmju izmērs brīvi izvēlēts, katrā rindkopā atšķirīgs, piemēram:

6

3. Saglabāt dokumentu ar nosaukumu vingr_09.

10. vingrinājums

1. Atvērt jaunu dokumentu un uzrakstīt rakstzīmju izskata iespējamo veidu sarakstu (fonts Calibri, izmērs 11), katra veida nosaukumu noformējot tam atbilstoši:

7

2. Saglabāt dokumentu ar nosaukumu vingr_10.