12. TABULAS

12.5. Tabulas formatēšana

Bez jau apskatītajām tabulas elementu formatēšanas iespējām ir virkne paņēmienu un iespēju visas tabulas formatēšanai, ko var veikt, izmantojot konteksta Table Tools cilnes Design un cilnes Layout lappušu apkopotās komandas.

11.5.1. Tabulas formatēšana, izmantojot konteksta Table Tools cilnes Layout lappusi

Ar konteksta Table Tools cilnes Layout lappuses grupas Cell Size pogu 2 atver dialoglodziņu Table Properties:

1

Šā loga cilnes Table lappusē var izvēlēties tabulas parametrus:

 • ja atzīmēta grupas Size izvēles rūtiņa 3, tās sarakstlodziņā var izvēlēties vēlamo tabulas platumu, bet sarakstlodziņā 4 – platuma mērvienību;
 • grupā Alignment izvēlas tabulas novietojumu lappusē:
  • kreisajā malā (Left);
  • centrā (Center);
  • labajā malā (Right);
 • sarakstlodziņā Indent from left izvēlas atkāpi no lapas pamattekstam atvēlētā laukuma kreisās malas;
 • grupā Text wrapping izvēlas tabulas novietojumu dokumenta tekstā:
  • neaptverot to ar tekstu (None);
  • aptverot (Around).

Ja izvēlas tabulas aptveršanu ar tekstu, ar pogu 5 var atvērt dialoglodziņu Table Positioning, kurā var precizēt tabulas novietojumu tekstā.

Ar pogu 6 var atvērt dialoglodziņu Borders and Shading un pievienot tabulas noformējumam apmales un ēnojumus.

Ar pogu 7 var atvērt dialogu logu Table Options:

8

Šeit var iestatīt:

 • tabulas noklusētos tabulas šūnu malu lielumus;
 • noklusēto atstatumu starp tabulas šūnām;
 • ar izvēles rūtiņu 9 – automātisku tabulas konfigurācijas pielāgošanos tās saturam.

11.5.2. Tabulu stilu izmantošana visas tabulas formatēšanai

Kad tabula izveidota, var formatēt visu tabulu, izmantojot tabulu stilus:

 • teksta kursoru novieto tabulā, kuru vēlas formatēt;
 • konteksta Table Tools cilnes Design lappuses grupā Table Styles, novietojot peles rādītāju virs kāda no piedāvātajiem stiliem, var redzēt, kā izveidotā tabula izskatīsies:

10

Ar pogām 11 un 12 var izvēlēties kādu no piedāvāto stilu rindām, bet ar pogu 13 (More) – atvērt lodziņuu ar vairākām stilu rindām:

14

 • konteksta Table Tools cilnes Design lappuses grupā Table Style Options ar izvēles rūtiņām atlasa tabulas elementus, kuriem lietot izvēlēto stilu:

15

stilu, kuru vēlas lietot tabulai, izvēlas ar klikšķi uz tā.